טורנדו מזגן איכותי לחיים

תקנון 7 שנות אחריות

צרכן נכבד,
תודה שבחרת טורנדו.

תקנון 7 שנות אחריות מלאות


להלן הסדרות המשתתפות:
כל דגמי 
Top, Top Inv, Style Inv

בתוקף החל מ 01.11.17

בתנאים כמפורט להלן
שנה ראשונה אחריות עפ"י חוק.
תוספת של 6 שנות אחריות נוספות ללא תוספת תשלום, לשימוש ביתי/אישי.

אתרי סחר מורשים (לאתרים אלו לחץ כאן) בלבד יהיו רשאים להעניק 4 שנות אחריות נוספות,
אתרי סחר שאינם מורשים (לאתרים אלו לחץ כאן) שנה אחריות בלבד עפ"י חוק.

יודגש שלצורך קבלת תעודת אחריות ל-7 שנים עליך למלא פרטים בתוך 30 ימים מהרכישה באתר האינטרנט בדף תעודת אחריות ממוחשבת או באמצעות מדבקת הברקוד שעל המזגן. בסיום אימות הפרטים תחזור אליך במייל תעודת אחריות ממוחשבת תוך 2 ימי עסקים.

תנאי 7 שנות אחריות מלאה

במשך תקופה של עד תום 84 חודשים ממועד התקנת המזגן בבית הצרכן (להלן: "7 שנות אחריות מלאה"), מתחייבת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם הקלקול, כמו גם להחליף, במידה ויידרש, את המזגן או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, ובתנאי ש:

א. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוונים או בזדון של הצרכן, או של צד שלישי שאינו מטעם החברה.

ב. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הצרכן ו/או צד שלישי שלא מטעם החברה (ולרבות: בשל הפעלה שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או בשל תחזוקה לא הולמת ו/או שלא בתנאי שימוש רגילים ו/או בשל התקנת המזגן שלא על פי הוראות ההתקנה).

ג. הקלקול במזגן לא נגרם כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המזגן לצרכן (ולרבות תקלות והפרעות ברשת החשמל, אש, שיטפון, רעידת אדמה, פגיעת ברק, וכו').

ד. במזגן לא בוצעו ניסיונות לתיקונים ו/או תיקונים ו/או פעולות אחרות שלא על ידי גורם אשר נשלח על ידי החברה לשם ביצוע התיקון, ניסיון התיקון ו/ או הפעולה שבוצעו.

ה.במזגן נעשה ע"י הצרכן שימוש ביתי בלבד (לא שימוש במשרד ו/או בבית עסק).

ביקר טכנאי אצל הצרכן והתברר שנדרשה לצרכן הדרכה לשם שימוש במזגן ו/או פעולת תחזוקה שוטפת כגון: ניקוי מסננים והחלפתם,ניקוי פילטרים,

החלפת סוללות בשלט - יהא ביקור הטכנאי כרוך בתשלום ביקור הטכנאי.

החברה לא תהא אחראית לפי תעודה זו:

א. לאי התאמת המזגן שנבחר לשטח שבכוונת הצרכן למזג; ייעוץ בנדון יש לקבל מגורם מתאים.

ב. להתקנת המזגן ו/או אביזרים נלווים להתקנה, כגון: תעלות, מרכזיה, דמפרים, משאבת מים וכו'.

ג. להפסדים ונזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המזגן או עקב הקלקול שנגרם בו.

ד. לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הצרכן בעת הוצאת המזגן ממקומו לשם תיקונו, כגון: נזקים לקירות, חלונות, טיח, טפטים, צבע, זכוכית, גבס וכו'.

החברה מתחייבת לתקן מזגן שאחריות החברה חלה לגביו כאמור בתעודה זו לעיל, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קריאת הצרכן ושזמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה לביקור (נצפה איחור העולה על שעתיים - תודיע על כך החברה לצרכן ויותאם מועד ביקור חילופי בתוך 3 ימי העסקים הנ"ל). כמו כן, היה ותידרש החלפת חלקים במזגן לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים מקוריים וחדשים.

ובמקרה של צורך בהחלפת יחידה מעבה/מאייד תסופק יחידה חדשה מדגם תואם,דומה ואו שווה ערך.

ככל שנדרשת הובלת המזגן למעבדה, החברה תדאג להובלה למעבדה ולהשבת המזגן לבית הצרכן על חשבונה; לאחר התיקון, החברה מתחייבת למסור לצרכן אישור בכתב ובו פירוט מהותי התיקון ופירוט החלקים שהוחלפו.

שירות ינתן אך ורק למוצרי החברה אשר הותקנו במקום המאפשר גישה בטוחה, במידה וקיים צורך בציוד נוסף (כגון: מנוף, פיגומים, במת הרמה וכיו"ב), הנ"ל יושת על הלקוח מזמין השירות.


בהצלחה
טורנדו מוצרי צריכה בע"מ

ייעוץ מקצועי ללא תשלום:
1-700-500-300
7 שנות אחריות מלאות
בכל דגמי Top
לתקנון לחץ כאן
אמנת השירות
אנחנו מחוייבים לסטנדרטים אחרים של שרות