ביקור טכנאי בתוך יום

לקוח יקר,


הנדון: תקנון "ביקור טכנאי בתוך יום"


חברת טורנדו פועלת למצוינות בשירות ובחרה להעמיד את שביעות רצון לקוחותיה לפני הכול.

מטרתנו היא להעניק לך שירות מהיר, מדויק ויעיל לאחר הרכישה, על מנת להשיג את שביעות רצונך המלאה.

כחלק מהשגת מטרה זו בחרה חברת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן 'החברה') להעניק ללקוחותיה ביקור טכנאי בתוך יום(אלא אם נמצא לנכון שנדרשת המתנה של יום נוסף בכדי להעניק לך שירות נכון וטוב יותר עבורך ובהסכמתך) מעת הפנייה כחלק ממדיניות השירות בחברה.

מי זכאי לביקור טכנאי בתוך יום?

לקוח טורנדו שקיים ברשותו מזגן ממותג טורנדו שנמצא במסגרת האחריות כהגדרתה בחוק, ושלח את פרטיו באתר החברה "אחריות ממוחשבת" (להלן "לקוח זכאי").

   החברה תציע ללקוחותיה הזכאים חלון זמן לביקור טכנאי באותו היום שהלקוח הזכאי התקשר ו/או ביום למחרת (אלא אם נמצא לנכון שנדרשת המתנה של יום נוסף בכדי להעניק לך שירות נכון וטוב יותר עבורך ובהסכמתך).

   השירות הינו בשטחי מדינת ישראל ובכל חודשי השנה.

  ימי עבודה לצורך ביקור טכנאי יהיו בימים א' עד ה' (למעט ימי ו' וערבי חג).

  במידה והלקוח פנה למוקד השירות עד השעה 14:00.

כללי:

• התקנון כפוף לתעודת האחריות שבידי הלקוח.

בכל מקרה של אי התאמה בין התקנון לבין פרסומים אחרים בדבר השירות ככל שיהיו יגבר האמור בתקנון זה לכל דבר ועניין.

החברה אינה מתחייבת להציע ללקוח זכאי שירות בתוך יום בכל שעה שיבקש אלא במסגרת השעות/חלונות הזמן הפנויים בלבד.

חלון זמן שייקבע עם לקוח הוא שעתיים (לדוגמא: בין השעות 16:00 ל-18:00) על-פי החוק. 

החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או לתקן את תנאי תקנון זה. 

אין האמור בהתחייבות החברה לביקור טכנאי תוך יום בכדי לסיים את התיקון בתוך יום. במקרים מסוימים נדרש ביקור נוסף ו/או המשך טיפול להחלפת חלק במוצר, מקרים אלו אינם במסגרת ההתחייבות ויטופלו במסגרת זמן סביר. 

התחייבות החברה לביקור טכנאי בתוך יום תחול על פניות לקוחות זכאים למוקד השירות בטלפון 1-700-50-15-15 בכל שעות הפעילות של המוקד (שעות פעילות המוקד בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:30, אלא אם נמצא לנכון שנדרשת המתנה של יום נוסף בכדי להעניק לך שירות נכון וטוב יותר עבורך ובהסכמתך).

במקרה שלקוח זכאי פנה ע"פ התנאים לעיל והחברה לא הצליחה לעמוד בהתחייבותה לביקור טכנאי תוך יום יעביר הלקוח בקשה לפיצוי באתר החברה "פנייה לשירות לקוחות" והלקוח יפוצה בשלושה חודשי אחריות נוספת מוגבלת כפיצוי מוסכם מראש.

 

בברכה,
טורנדו מוצרי צריכה

ייעוץ מקצועי ללא תשלום:
1-700-500-300
תקנון אחריות
לתקנון לחץ כאן
אמנת השירות
אנחנו מחוייבים לסטנדרטים אחרים של שרות