חיפוש

קודי תקלות – קובץ 3

תצוגה: E0

מהות התקלה והפתרון: תקלת תוכנה. בדוק אם שבב התוכנה מותקן היטב בכרטיס פיקוד ראשי. אם כן החלף כרטיס פיקוד ראשי.


תצוגה: E2

מהות התקלה והפתרון: תקלת תקשורת בין המעבה והמאיידים. נא בדוק את תקינות הכבל בין היחידות ואת החיבורים למעבה ולמאיידים.


תצוגה: E3

מהות התקלה והפתרון: כשל בתפקוד תקשורת בין כרטיס ראשי במעבה לכרטיס IPM. במידה ולא מופיעה התקלה מחדש, החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה. החלף כרטיס IPM, במידה והתקלה עדיין קיימת החלף כרטיס פילטר.


תצוגה: E4

מהות התקלה והפתרון: רגש טמפרטורה ביחידה חיצונית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.


תצוגה: E5

מהות התקלה והפתרון: הגנת מתח גבוה למדחס. בדוק את מתח הזינה הנמדד אם הוא 220V. במידה וכן נתק את הזינה למעבה והפעל מחדש. בדוק את המתח בין ההדקים P ו-N, אם המתח מתחת ל-310V DC, החלף כרטיס IPM.


תצוגה: E6

מהות התקלה והפתרון: בדוק את מתח הזינה אם הוא 220. בדוק אם כניסת המתח לגשר דיודות 220 VAC. במידה ולא החלף גשר דיודות. במידה וכן בדוק מתח של 380 בכרטיס IPM בין הדקים P ו-N. במידה ולא החלף כרטיס PFC. במידה וכן בדוק את חיווט החשמל תקין בין כרטיס PFC לשאר הכרטיסים. במידה ולא תקין החלף כרטיס PFC. במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.


תצוגה: F1

מהות התקלה והפתרון: רגש ביציאה מסוללת מאייד A או מחבר הרגש לא תקינים. בדוק התנגדויות והחלף רגשים בהתאם.


תצוגה: F2

מהות התקלה והפתרון: רגש ביציאה מסוללת מאייד B או מחבר הרגש לא תקינים. בדוק התנגדויות והחלף רגשים בהתאם.


תצוגה: F3

מהות התקלה והפתרון: רגש ביציאה מסוללת מאייד C או מחבר הרגש לא תקינים. בדוק התנגדויות והחלף רגשים בהתאם.


תצוגה: F4

מהות התקלה והפתרון: רגש ביציאה מסוללת מאייד D או מחבר הרגש לא תקינים. בדוק התנגדויות והחלף רגשים בהתאם.


תצוגה: F5

מהות התקלה והפתרון: רגש ביציאה מסוללת מאייד E או מחבר הרגש לא תקינים. בדוק התנגדויות והחלף רגשים בהתאם.


תצוגה: P0

מהות התקלה והפתרון: הגנת טמפרטורת ראש מדחס או טמפרטורת קו דחיסה. בדוק את כמות הקרר. בדוק אם רגש טמפרטורת ראש מדחס מנותק ללא מתח. במידה וכן החלף את הרגש. במידה ולא החלף כרטיס פילטר במעבה / IPM. בדוק אפשרות היווצרות סתימה במעבה או בצנרת.


תצוגה: P1

מהות התקלה והפתרון: הגנת לחץ ראש גבוה במעבה


תצוגה: P2

מהות התקלה והפתרון: הגנת לחץ ראש נמוך במעבה


תצוגה: P3

מהות התקלה והפתרון: הגנת זרם גבוה למדחס. בדוק את התנגדויות המדחס. במידה ולא תקין החלף מדחס. במידה וההתנגדויות תקינות, הדלק את יחידת המאייד. במידה והמדחס נכנס לפעולה לאחר 3 דקות של השהיה, בדוק לחץ גז במערכת. במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה. אחרת החלף מדחס.


תצוגה: P4

מהות התקלה והפתרון: הגנת טמפרטורת טמפרטורת קו דחיסה. בדוק את כמות הקרר. בדוק את התנגדות הרגש בהתאם לטבלה. במידה ונדרש החלף את הרגש. במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה. בדוק אפשרות היווצרות סתימה במעבה או בצנרת.


תצוגה: P5

מהות התקלה והפתרון: הגנת טמפרטורה גבוהה במעבה. בדוק אם טמפרטורת צינור הדחיסה מעל 650C. במידה ולא בדוק את הטמפרטורה מול התנגדות הרגש לפי הטבלה המצורפת. במידה ויש התאמה, החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה. במידה ולא החלף רגש טמפרטורת צינור דחיסה במעבה.


תצוגה: P6

מהות התקלה והפתרון: הגנת יחידת Inverter. בדוק חיבורי מדחס לכרטיס IPM. במידה ותקין החלף כרטיס IPM. במידה והתקלה חוזרת, בדוק אם יש שינוי בהתנגדויות המדחס. במידה וכן החלף מדחס.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות