חיפוש

קודי תקלות – קובץ 5

נורית עבודה: מהבהבת

תיאור התקלה: תקלת רגש סוללה או רגש אויר חוזר ביחידה הפנימית

פתרון לתקלה: בדוק התנגדויות רגשים בהתאם לטבלת התנגדויות רגשים


נורית טיימר: מהבהבת

תיאור התקלה: תקלת תקשורת בין יחידות

פתרון לתקלה: יש לבדוק תקינות כבל תקשורת בין יחידות


נורית אזעקה: מהבהבת

תיאור התקלה: תקלת ניקוז מים

פתרון לתקלה: בדוק חיבורים חשמליים של משאבת הניקוז, בדוק שהמשאבה הורכבה כנדרש. אם המשאבה נותקה יש לחבר את חוט הגישור ביציאה בכרטיס.


כל הנוריות מהבהבות

תיאור התקלה: תקלה ברגש סוללה חיצונית או תקלה ביחידה החיצונית

פתרון לתקלה: בדוק התנגדות רגש סוללת יחידה חיצונית, במידה והרגש תקין יש לפעול לפי אינדקציית תקלות ביחידה החיצונית (מופיע בתצוגה).


קוד התקלה: E0

תיאור התקלה: תקלה בבקר יחידה חיצונית אשר אחראי על איסוף נתונים מהרגשים + יחידה חיצונית

פתרון לתקלה: יש להחליף את ה CHIP בכרטיס ראשי יחידה חיצונית, במידה והתקלה לא נפתרה יש להחליף את ה PCB.


קוד התקלה: E2

תיאור התקלה: תקלת תקשורת בין יחידות פנים וחוץ

פתרון לתקלה: בדוק שכבל התקשורת בין היחידות הינו מסוכך, במידה וכן יש לבדוק את כרטיסי הפיקוד של 2 היחידות


קוד התקלה: E3

תיאור התקלה: תקלת תקשורת ביחידה החיצונית

פתרון לתקלה: בדוק האם נוריות 1+2 מהבהבות, במידה וכן החלף כרטיס ראשי. במידה ולא בדוק את השנאי לתקינות


קוד התקלה: E4

תיאור התקלה: תקלת קצר או נתק ברגשי טמ"פ יחידה חיצונית

פתרון לתקלה: בדוק תקינות רגש אויר חוזר TH4 ביחידה החיצונית, במידה ותקין יש להחליף כרטיס ראשי ביחידה החיצונית


קוד התקלה: E5

תיאור התקלה: הגנת מתח ליחידה החיצונית

פתרון לתקלה: בדוק שהמתח בין הפאזה אפס נע בין 198 ~ 252 וולט, במידה ולא יש לבדוק מקור מתח. במידה והמתח תקין יש להחליף כרטיס ראשי ביחידה החיצונית


קוד התקלה: E6

תיאור התקלה: תקלה בכרטיס סינון הפרעות רשת החשמל

פתרון לתקלה: בדוק חיבורים תקינים בין כרטיס ראשי וכרטיס מסנן רעשים PFC MODULE, במידה ותקין בדוק שהמתח בכרטיס האינוורטר נע בין 380 ~ 390 וולט, במידה והמתח אכן כך יש להחליף כרטיס ראשי במידה ולא יש להחליף את כרטיס סינון הפרעות מתח רשת


קוד התקלה: P1

תיאור התקלה: הגנת לחץ גבוה

פתרון לתקלה: בדוק תקינות בקר לחץ גבוה, בדוק שהפן החיצוני עובד, בדוק שהרגשים תקינים, בדוק שאין סתימה במערכת הקירור


קוד התקלה: P2

תיאור התקלה: הגנת לחץ נמוך

פתרון לתקלה: בדוק תקינות בקר לחץ נמוך, בדוק שהרגשים תקינים, בדוק שאין נזילה במערכת הקירור


קוד התקלה: P3

תיאור התקלה: הגנת זרם גבוה ביחידה החיצונית

פתרון לתקלה: בדוק תקינות בקר לחץ גבוה, בדוק שהפן החיצוני עובד, בדוק שהרגשים תקינים, בדוק שאין סתימה במערכת הקירור


קוד התקלה: P4

תיאור התקלה: הגנת טמ"פ דחיסה גבוהה של המדחס

פתרון לתקלה: בדוק שטמ"פ צינור הדחיסה אינו עולה על 115 מעלות, במידה וכן בדוק שאין סתימה במערכת, בדוק שהפן החיצוני עובד, בדוק שהרגש תקין, בדוק שהסוללה אינה חסומה עם לכלוך ואבק


קוד התקלה: P5

תיאור התקלה: הגנת טמ"פ גבוהה של היחידה החיצונית

פתרון לתקלה: בדוק שטמ"פ הסוללה אינה עולה על 65 מעלות, במידה וכן בדוק שאין סתימה בתוך הצנרת, בדוק תקינות רגש הסוללה.


קוד התקלה: P6

תיאור התקלה: הגנה על מדחס האינוורטר

פתרון לתקלה: בדוק שהמתח בכרטיס האינוורטר IPM MODULE נע בין 277 ~ 410 וולט, בדוק חיבורים בין הכרטיס הראשי לכרטיס ה IPM ,בדוק שהחיבורים למדחס תקינים ; במידה והתקלה לא נפתרה יש לפעול לפי השלבים הבאים: *החלף כרטיס IPM *החלף כרטיס ראשי *החלף את המדחס , מומלץ בכל שלב לבצע בדיקה לתקינות.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות