חיפוש

קודי תקלות – קובץ 6

תצוגה: E0

מהות התקלה והפתרון: תקלה בכרטיס הפיקוד - החלף כרטיס ראשי ביחידה הפנימית


תצוגה: E1

מהות התקלה והפתרון: תקלת תקשורת בין היחידות, בדוק שהכבל תקשורת תקין ,בדוק שכרטיס הפיקוד תקין ואם לא החלף כרטיס ראשי ביחידה הפנימית


תצוגה: E2

מהות התקלה והפתרון: בדוק מתח זינה וחיבורי חשמל, במידה ותקין החלף כרטיס ראשי ביחידה הפנימית


תצוגה: E3

מהות התקלה והפתרון: תקלת מהירות פן פנימי (אין שליטה על המנוע), בדוק שהמתח שמגיע למנוע נע בין 90 ~ 160 וולט במידה ולא החלף כרטיס פיקוד, במידה וכן החלף מנוע.


תצוגה: E5

מהות התקלה והפתרון: תקלת קצר או נתק ביחידה החיצונית, בדוק רגשים T3,T4, T5 בהתאם לטבלה המצורפת


תצוגה: E6

מהות התקלה והפתרון: תקלת קצר או נתק ביחידה הפנימית, בדוק רגשים T1, T2 בהתאם לטבלה המצורפת


תצוגה: E7

מהות התקלה והפתרון: תקלת קצר או נתק ביחידה הפנימית, בדוק רגשים T1, T2 בהתאם לטבלה המצורפת


תצוגה: E8

מהות התקלה והפתרון: איפוס אינדקציה לניקוי אוטומטי של פילטרים


תצוגה: P0

מהות התקלה והפתרון: תקלת זרם גבוה ביחידה, בדוק תקינות חיבורים, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד יחידה חיצונית, במידה והבעיה לא נפתרה יש להחליף מדחס


תצוגה: P1

מהות התקלה והפתרון: בדוק מתח זינה ליחידה החיצונית, במידה ותקין יש להחליף כרטיס פיקוד יחידה חיצונית


תצוגה: P2

מהות התקלה והפתרון: תקלת הגנת טמ"פ של המדחס, בדוק את כמות הקרר, בדוק היווצרות סתימה או נזילה במערכת


תצוגה: P4

מהות התקלה והפתרון: תקלה בפעולת המדחס, בדוק חיבורי חוטים של המדחס, בדוק מתח זינה. במידה ותקין יש להחליף פיקוד חיצוני, במידה והתקלה לא נפתרה יש להחליף מדחס


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות