חיפוש

קודי תקלות – קובץ 7

תצוגה: E0

מהות התקלה והפתרון: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


תצוגה: E1

מהות התקלה והפתרון: תקלה בכבל בין היחידות. בדוק שהכבל תקין. בדוק אם LED 4 (אדום) דולק קבוע, LED 1 (צהוב) מהבהב, ביחידת המעבה - אם כן החלף כרטיס מאייד. אם לא בדוק חיווט במעבה. אם תקין החלף כרטיס פיקוד ראשי מעבה.


תצוגה: E2

מהות התקלה והפתרון: בדוק מתח זינה וחיבורי חשמל, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


תצוגה: E3

מהות התקלה והפתרון: תקלה במנוע מאייד. בדוק האם המאיץ מסתובב בצורה חופשית. במידה לא, בדוק אפשרות למעצור או שהמיסב אינו במקומו. בדוק האם חיבורי מנוע תקינים. בדוק אם המתח בחוטי המנוע אדום ושחור בתחום 90V-160V AC. במידה ולא, החלף כרטיס פיקוד במאייד, במידה וכן החלף מנוע מאייד.


תצוגה: E5

מהות התקלה והפתרון: רגש טמפרטורה ביחידה חיצונית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.


תצוגה: E6

מהות התקלה והפתרון: רגש טמפרטורה ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


תצוגה: E7

מהות התקלה והפתרון: תקלה במנוע מעבה, בדוק האם כנף המנוע מסתובב בצורה חופשית. במידה ולא, בדוק אפשרות למעצור. בדוק אם חיבורי מנוע תקינים. בדוק שהמתח שמגיע למנוע מעבה תקין - 220V. במידה ולא החלף כרטיס מעבה, במידה וכן החלף מנוע מעבה.


תצוגה: P0

מהות התקלה והפתרון: הגנת זרם גבוה ביחידה החיצונית. בדוק תקינות חיבורים בין הכרטיס הראשי במעבה ובין כרטיס IPM. במידה וכן החלף כרטיס IPM, במידה ולא החלף מדחס.


תצוגה: P1

מהות התקלה והפתרון: הגנת מפל מתח גבוה ביחידה החיצונית. בדוק את מתח הזינה למעבה. במידה ותקין החלף כרטיס ראשי במעבה / IPM.


תצוגה: P2

מהות התקלה והפתרון: הגנת טמפרטורת ראש מדחס. בדוק את כמות הקרר. בדוק אם רגש טמפרטורת ראש מדחס מנותק ללא מתח. במידה וכן החלף את הרגש. במידה ולא החלף כרטיס פילטר במעבה / IPM. בדוק אפשרות היווצרות סתימה במעבה או בצנרת.


תצוגה: P4

מהות התקלה והפתרון: תקלה בפעולת המדחס. בדוק חיבורי חוטים של המדחס. בדוק מתח תקין בחיבורי מדחס מעל 310V DC. במידה ותקין יש להחליף כרטיס פיקוד ראשי במעבה / IPM, במידה ולא החלף מדחס.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות