חיפוש

קודי תקלות – קובץ 8

מהות התקלה

סדר פאזות לא תקין

LED1:מהבהבת
LED2:כבויה
LED3:כבויה

הסבר מהות התקלה

יש לוודא שאין רעש חריג המגיע מהמדחס, במידה והרעש חריג יש לנתק את היחידה מהחשמל ולהחליף בין 2 פאזות.


מהות התקלה

תקלת חוסר ב 2 פאזות

LED1:מהבהבת
LED2:כבויה
LED3:כבויה

הסבר מהות התקלה

בדוק ש-3 הפאזות מחוברות ליחידה החיצונית.


מהות התקלה

תקלת חוסר פאזה כבויה

LED1: כבויה
LED2: כבויה
LED3: כבויה

הסבר מהות התקלה

בדוק מצב שליחידה החיצונית מגיעות רק 2 פאזות.


מהות התקלה

הגנת לחץ נמוך

LED1: מהבהבת
LED2: מהבהבת
LED3: כבויה

הסבר מהות התקלה

בדוק את הדברים הבאים אשר אחד מהם גורם לתקלה : חוסר גז ביחידה החיצונית, מחליף החום ביחידה הפנימית מלוכלך, פן פנימי אינו תקין, חוסר קרר ביחידה.


מהות התקלה

תקלת נתק או קצר ברגש אוויר חוזר ביחידה החיצונית

LED1: כבויה
LED2: מהבהבת
LED3: מהבהבת

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות).


מהות התקלה

הגנת טמ"פ גבוהה בדחיסה

LED1: כבויה
LED2: מהבהבת
LED3: כבויה

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות).


מהות התקלה

הגנת טמ"פ גבוהה של סוללה יחידה חיצונית

LED1: מהבהבת
LED2: מהבהבת
LED3: מהבהבת

הסבר מהות התקלה

בדוק את הדברים הבאים אשר אחד מהם גורם לתקלה :מנוע פן חיצוני אינו תקין, היחידה החיצונית חסומה - אין יניקת אוויר, קיים עודף קרר ביחידה החיצונית, תקלת מדחס - בדוק התנגדויות.


מהות התקלה

רגש אוויר חוזר ביחידה פנימית אינו תקין

נורית עבודה: כבויה
נורית טיימר: מהבהבת
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E2

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות).


מהות התקלה

רגש סוללה חיצונית אינו תקין

נורית עבודה: כבויה
נורית טיימר: כבויה
נורית הפשרה: מהבהבת
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E4

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות).


מהות התקלה

רגש סוללה פנימית אינו תקין

נורית עבודה: מהבהבת
נורית טיימר: כבויה
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E3

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות).


מהות התקלה

תקלה ביחידה החיצונית - ראה קוד תקלה המתייחס לסוג היחידה (חד פאזי / תלת פאזי)

נורית עבודה: מהבהבת
נורית טיימר: מהבהבת
נורית הפשרה: מהבהבת
נורית אזעקה: מהבהבת
קוד תצוגה: E6

הסבר מהות התקלה

ראה קודים והסבר תקלות ביחידות החיצוניות.


מהות התקלה

תקלה בכרטיס יחידה פנימית

נורית עבודה: מהבהבת
נורית טיימר: מהבהבת
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E7

הסבר מהות התקלה

ה-CHIP הראשי ביחידה הפנימית שבור, החלפת ה CHIP תעשה ע"י טכנאי מיומן, במידה ולאחר ההחלפה התקלה עדיין קיימת נדרש להחליף את הכרטיס ביחידה הפנימית.


מהות התקלה

הגנת גובה מים במגש הניקוז

נורית עבודה: כבויה
נורית טיימר: כבויה
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: מהבהבת
קוד תצוגה: E8

הסבר מהות התקלה

גובה מים יחידה פנימית אינו תקין, במידה וגובה המים תקין ולא הורכבה משאבת ניקוז יש לוודא שהיציאה בפיקוד למשאבה מקוצרת ע"י מחבר.


טבלת רגשים

רכישת מזגן
שירות לקוחות