חיפוש

קודי תקלות – קובץ 9

מהות התקלה

הגנת לחץ נמוך ביחידה החיצונית

LED1: מהבהבת
LED2: מהבהבת
LED3: כבויה

הסבר מהות התקלה

בדוק את הדברים הבאים אשר אחד מהם גורם לתקלה :חוסר גז ביחידה החיצונית, מחליף החום ביחידה הפנימית מלוכלך, פן פנימי אינו תקין, חוסר קרר ביחידה


מהות התקלה

הגנת זרם גבוה

LED1: כבויה
LED2: כבויה
LED3: מהבהבת

הסבר מהות התקלה

בדוק את הדברים הבאים אשר אחד מהם גורם לתקלה: מנוע פן חיצוני אינו תקין, היחידה החיצונית חסומה - אין יניקת אוויר, קיים עודף קרר ביחידה החיצונית, תקלת מדחס - בדוק התנגדויות


מהות התקלה

תקלת נתק או קצר ברגש יחידה החיצונית

LED1: כבויה
LED2: מהבהבת
LED3: מהבהבת

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות)


מהות התקלה

הגנת טמ"פ גבוהה בדחיסה

LED1: כבויה
LED2: מהבהבת
LED3: כבויה

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות)


מהות התקלה

הגנת טמ"פ גבוהה של סוללה יחידה חיצונית

LED1: מהבהבת
LED2: מהבהבת
LED3: מהבהבת

הסבר מהות התקלה

בדוק את הדברים הבאים אשר אחד מהם גורם לתקלה: מנוע פן חיצוני אינו תקין, היחידה החיצונית חסומה - אין יניקת אוויר, קיים עודף קרר ביחידה החיצונית, תקלת מדחס - בדוק התנגדויות


מהות התקלה

רגש אוויר חוזר ביחידה פנימית אינו תקין

נורית עבודה: כבויה
נורית טיימר: מהבהבת
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E2

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב-25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות)


מהות התקלה

רגש סוללה פנימית אינו תקין

נורית עבודה: מהבהבת
נורית טיימר: כבויה
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E3

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות)


מהות התקלה

רגש סוללה חיצונית אינו תקין

נורית עבודה: כבויה
נורית טיימר: כבויה
נורית הפשרה: מהבהבת
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E4

הסבר מהות התקלה

בדוק התנגדות רגש אשר צריכה להיות 10KHOM ב 25 מעלות סביבה, במידה וההתנגדות קרובה לאפס אזי ישנו נתק, במידה וההתנגדות גבוהה ישנו קצר - (ראה טבלת התנגדויות)


מהות התקלה

תקלה ביחידה החיצונית - ראה קוד תקלה המתייחס לסוג היחידה (חד פאזי / תלת פאזי)

נורית עבודה: מהבהבת
נורית טיימר: מהבהבת
נורית הפשרה: מהבהבת
נורית אזעקה: מהבהבת
קוד תצוגה: E6

הסבר מהות התקלה

ראה קודים והסבר תקלות ביחידות החיצוניות


מהות התקלה

תקלה בכרטיס יחידה פנימית

נורית עבודה: מהבהבת
נורית טיימר: מהבהבת
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: כבויה
קוד תצוגה: E7

הסבר מהות התקלה

ה-CHIP הראשי ביחידה הפנימית שבור, החלפת ה CHIP תעשה ע"י טכנאי מיומן, במידה ולאחר ההחלפה התקלה עדיין קיימת נדרש להחליף את הכרטיס ביחידה הפנימית


מהות התקלה

הגנת גובה מים במגש הניקוז

נורית עבודה: כבויה
נורית טיימר: כבויה
נורית הפשרה: כבויה
נורית אזעקה: מהבהבת
קוד תצוגה: E8

הסבר מהות התקלה

גובה מים יחידה פנימית אינו תקין, במידה וגובה המים תקין ולא הורכבה משאבת ניקוז יש לוודא שהיציאה בפיקוד למשאבה מקוצרת ע"י מחבר


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות