חיפוש

קודי תקלות – קובץ 10

חיווי נוריות

נורת הפעלה + נורת טיימר מהבהבות בתדר 5 הרץ

תיאור התקלה

תקלת פרמטרים בתוכנה


חיווי נוריות

נורת הפעלה + נורת טיימר מהבהבות בתדר 1 הרץ

תיאור התקלה

תקלה במערכת הקירור


חיווי נוריות

נורת טימר מהבהבת

תיאור התקלה

קצר או נתק ברגש סוללה פנימית


חיווי נוריות

נורת עבודה מהבהבת

תיאור התקלה

קצר או נתק ברגש אויר חוזר יחידה פנימית


חיווי נוריות

נורת הפשרה מהבהבת

תיאור התקלה

קצר או נתק ברגש אויר אויר חוזר או רגש סוללה יחידה חיצונית


חיווי נוריות

נורת אוטומט מהבהבת

תיאור התקלה

תקלת תקשורת בין יחידה פנימית לחיצונית


חיווי נוריות

נורית הפשרה + נורית אוטומט מהבהבות

תיאור התקלה

הגנת לחץ ביחידה החיצונית ו / או הגנת סדר פאזות ביחידה החיצונית


מס' הבהובים: 5

תיאור התקלה

תקלת תקשורת בין יחידה פנימית לחיצונית


מס' הבהובים: 4

תיאור התקלה

הגנת סדר פאזות


מס' הבהובים: 3

תיאור התקלה

הגנת לחץ


מס' הבהובים: 2

תיאור התקלה

קצר או נתק ברגשי יחידה חיצונית


מס' הבהובים: 1

תיאור התקלה

קצר או נתק ברגשי יחידה פנימית


מס' הבהובים: נורה דולקת קבוע

תיאור התקלה

מצב נורמלי


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות