חיפוש

קודי תקלות – קובץ 11

תצוגה: E1

מהות התקלה והפתרון: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין.

החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


תצוגה: E2

מהות התקלה והפתרון: תקלה בכבל בין היחידות. בדוק שהכבל תקין. אם כן בדוק חיווט במעבה.


תצוגה: E3

מהות התקלה והפתרון: תקלה במנוע מאייד. בדוק האם המאיץ מסתובב בצורה חופשית. במידה לא, בדוק אפשרות למעצור או שהמיסב אינו במקומו. בדוק האם חיבורי מנוע תקינים. בדוק אם המתח בחוטי המנוע אדום ושחור בתחום 90v-160v AC. במידה ולא, החלף כרטיס פיקוד במאייד, במידה וכן החלף מנוע מאייד.


תצוגה: E5

מהות התקלה והפתרון: רגש אוויר חוזר ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


תצוגה: E6

מהות התקלה והפתרון: רגש סוללת מאייד ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות