חיפוש

קודי תקלות – קובץ 12

תצוגה: E1

מהות התקלה והפתרון: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


תצוגה: E5

מהות התקלה והפתרון: רגש אוויר חוזר ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


תצוגה: E6

מהות התקלה והפתרון: רגש סוללת מאייד ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


תצוגה: E7

מהות התקלה והפתרון: רגש אוויר חוזר ביחידה חיצונית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.


תצוגה: E9

מהות התקלה והפתרון: תקלה בכבל בין יחידות. בדוק שהכבל תקין. במידה ולא החלף כרטיס מאייד. אם לא בדוק חיווט במעבה.


מספר הבהובים: 5

מהות התקלה והפתרון: תקלה בכבל בן יחידות. בדוק שהכבל תקין. במידה וכן החלף כרטיס מאייד. אם לא בדוק חיווט במעבה. אם תקין החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה. *הבהוב בקצב של 2 Hz


מספר הבהובים: 4

מהות התקלה והפתרון: הגנת סדר פאזות בכניסת הזינה במעבה. החלף בין שתי פאזות במעבה. *הבהוב בקצב של 2 Hz


מספר הבהובים: 3

מהות התקלה והפתרון: הגנת טמפרטורת ראש מדחס. בדוק את כמות הקרר.בדוק אם רגש טמפרטורת ראש מדחס מנותק ללא מתח. במידה וכן החלף את הרגש. במידה ולא החלף כרטיס פילטר במעבה / IPM. בדוק אפשרות היווצרות סתימה במעבה או בצנרת. *הבהוב בקצב של 2 Hz


מספר הבהובים: 2

מהות התקלה והפתרון: רגש סוללת מעבה ביחידה חיצונית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה. *הבהוב בקצב של 2 Hz


מספר הבהובים: 1

מהות התקלה והפתרון: רגש טמפרטורה ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד. *הבהוב בקצב של 2 Hz


מספר הבהובים: דולק קבוע

מהות התקלה והפתרון: תקין


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות