חיפוש

קודי תקלות – קובץ 13

תיאור התקלה:

הגנת זרם גבוה ביחידה החיצונית, במשך 4 פעמים בשעה אחת. בדוק תקינות חיבורים בין המאייד למעבה.

חיווי נוריות:

AUTO: מהבהב
Defrosting: מהבהב
Timer: מהבהב
Operation: מהבהב


תיאור התקלה:

כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.

חיווי נוריות:

AUTO: כבוי
Defrosting: כבוי
Timer: מהבהב
Operation: מהבהב


תיאור התקלה:

רגש אוויר חוזר ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.

חיווי נוריות:

AUTO: כבוי
Defrosting: כבוי
Timer: מהבהב
Operation: כבוי


תיאור התקלה:

רגש סוללת מאייד ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.

חיווי נוריות:

AUTO: כבוי
Defrosting: כבוי
Timer: כבוי
Operation: מהבהב


תיאור התקלה:

רגש סוללת מעבה ביחידה חיצונית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.

חיווי נוריות:

AUTO: כבוי
Defrosting: מהבהב
Timer: כבוי
Operation: כבוי


תיאור התקלה:

הגנת לחץ ראש נמוך או לחץ ראש גבוה ביחידת המעבה. בדוק לחץ גז בקירור . בחימום

חיווי נוריות:

AUTO: מהבהב
Defrosting: מהבהב
Timer: כבוי
Operation: כבוי


תיאור התקלה:

תקלה בכבל בן יחידות. בדוק שהכבל תקין. במידה וכן החלף כרטיס מאייד. אם לא בדוק חיווט במעבה. אם תקין החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.

חיווי נוריות:

AUTO: מהבהב
Defrosting: כבוי
Timer: כבוי
Operation: כבוי


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות