חיפוש

קודי תקלות – קובץ 14

תיאור התקלה:

תקלה במנוע מאייד. בדוק האם המאיץ מסתובב בצורה חופשית. במידה לא, בדוק אפשרות למעצור או שהמיסב אינו במקומו. בדוק האם חיבורי מנוע תקינים. בדוק אם המתח בחוטי המנוע אדום ושחור בתחום 90v-160v AC. במידה ולא, החלף כרטיס פיקוד במאייד, במידה וכן החלף מנוע מאייד.

חיווי נוריות:

Timer: כבוי
Operation: מהבהב


תיאור התקלה:

רגש סוללת מאייד ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.

חיווי נוריות:

Timer: דולק קבוע
Operation: מהבהב


תיאור התקלה:

הגנת זרם גבוה ביחידה החיצונית, במשך 4 פעמים בשעה אחת. בדוק תקינות חיבורים בין המאייד למעבה.

חיווי נוריות:

Timer: מהבהב
Operation: כבוי


תיאור התקלה:

כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.

חיווי נוריות:

Timer: מהבהב
Operation: דולק קבוע


תיאור התקלה:

בדוק מתח זינה וחיבורי חשמל, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.

חיווי נוריות:

Timer: מהבהב
Operation: מהבהב


קוד E7

בדוק רגש סוללת מעבה ביחידה החיצונית בדוק אם כבל דו גידי בין יחידה פנימית לחיצונית מנותק או מקצר


קוד EC

1. בדוק לחצי גז במערכת יתכן ויש דליפה
2. בדוק תקינות רגש סוללת מאייד ומעבה
3. בדוק נקיון מסננים.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות