חיפוש

קודי תקלות – קובץ 15

חיווי בתצוגה: E1

נורית עבודה: 1 הבהובים
נורית טיימר: כבויה

תאור התקלה: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


חיווי בתצוגה: E2

נורית עבודה: 2 הבהובים
נורית טיימר: כבויה

תאור התקלה: תקלת מתח בדוק עם מגיע "0" ליחידה


חיווי בתצוגה: E3

נורית עבודה: 3 הבהובים
נורית טיימר: כבויה

תאור התקלה: תקלה במנוע מאייד. בדוק האם המאיץ מסתובב בצורה חופשית. במידה לא, בדוק אפשרות למעצור או שהמיסב אינו במקומו. בדוק האם חיבורי מנוע תקינים. בדוק אם המתח בחוטי המנוע אדום ושחור בתחום 90v-160v AC. במידה ולא, החלף כרטיס פיקוד במאייד, במידה וכן החלף מנוע מאייד.


חיווי בתצוגה: E5

נורית עבודה: 5 הבהובים
נורית טיימר: כבויה

תאור התקלה: רגש אוויר חוזר ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


חיווי בתצוגה: E6

נורית עבודה: 6 הבהובים
נורית טיימר: כבויה

תאור התקלה: רגש סוללת מאייד ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


חיווי בתצוגה: EC

נורית עבודה: 2 הבהובים
נורית טיימר: דולקת קבוע

תאור התקלה: תקלת לחץ ראש נמוך


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות