חיפוש

קודי תקלות - קובץ 17

חיווי בתצוגה: E0

RUN: דולק קבוע
AUTO: דולק קבוע
TIMER: דולק קבוע
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


חיווי בתצוגה: E1

RUN: מהבהב
AUTO: מהבהב
TIMER: מהבהב
DEF: מהבהב

תאור התקלה: תקלה בכבל בין היחידות. בדוק שהכבל תקין. בדוק אם LED 4 (אדום) דולק קבוע, LED 1 (צהוב) מהבהב, ביחידת המעבה - אם כן החלף כרטיס מאייד. אם לא בדוק חיווט במעבה. אם תקין החלף כרטיס פיקוד ראשי מעבה.


חיווי בתצוגה: E2

RUN: מהבהב
AUTO: מהבהב
TIMER: דולק קבוע
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: בדוק מתח זינה וחיבורי חשמל, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


חיווי בתצוגה: E3

RUN: מהבהב
AUTO: מהבהב
TIMER: דולק קבוע
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: תקלה במנוע מאייד. בדוק האם המאיץ מסתובב בצורה חופשית. במידה לא, בדוק אפשרות למעצור או שהמיסב אינו במקומו. בדוק האם חיבורי מנוע תקינים. בדוק אם המתח בחוטי המנוע אדום ושחור בתחום 90V-160V AC. במידה ולא, החלף כרטיס פיקוד במאייד, במידה וכן החלף מנוע מאייד.


חיווי בתצוגה: E5

RUN: מהבהב
AUTO: כבוי
TIMER: דולק קבוע
DEF: כבוי

תאור התקלה: רגש טמפרטורה ביחידה חיצונית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד ראשי במעבה.


חיווי בתצוגה: E6

RUN: מהבהב
AUTO: דולק קבוע
TIMER: דולק קבוע
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: רגש טמפרטורה ביחידה פנימית מקוצר או מנותק. בדוק האם הרגשים מחוברים היטב בכרטיס. במידה וכן החלף רגשים, במידה ולא החלף כרטיס פיקוד במאייד.


חיווי בתצוגה: E7

RUN: מהבהב
AUTO: מהבהב
TIMER: דולק קבוע
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: תקלה במנוע מעבה, בדוק האם כנף המנוע מסתובב בצורה חופשית. במידה ולא, בדוק אפשרות למעצור. בדוק אם חיבורי מנוע תקינים. בדוק שהמתח שמגיע למנוע מעבה תקין - 220V. במידה ולא החלף כרטיס מעבה, במידה וכן החלף מנוע מעבה.


חיווי בתצוגה: P0

RUN: מהבהב
AUTO: דולק קבוע
TIMER: כבוי
DEF: כבוי

תאור התקלה: הגנת זרם גבוה ביחידה החיצונית. בדוק תקינות חיבורים בין הכרטיס הראשי במעבה ובין כרטיס IPM. במידה וכן החלף כרטיס IPM, במידה ולא החלף מדחס.


חיווי בתצוגה: P1

RUN: מהבהב
AUTO: דולק קבוע
TIMER: דולק קבוע
DEF: כבוי

תאור התקלה: הגנת מפל מתח גבוה ביחידה החיצונית. בדוק את מתח הזינה למעבה. במידה ותקין החלף כרטיס ראשי במעבה / IPM.


חיווי בתצוגה: P2

RUN: מהבהב
AUTO: כבוי
TIMER: כבוי
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: הגנת טמפרטורת ראש מדחס. בדוק את כמות הקרר. בדוק אם רגש טמפרטורת ראש מדחס מנותק ללא מתח. במידה וכן החלף את הרגש. במידה ולא החלף כרטיס פילטר במעבה / IPM. בדוק אפשרות היווצרות סתימה במעבה או בצנרת.


חיווי בתצוגה: P4

RUN: מהבהב
AUTO: מהבהב
TIMER: כבוי
DEF: דולק קבוע

תאור התקלה: תקלה בפעולת המדחס. בדוק חיבורי חוטים של המדחס. בדוק מתח תקין בחיבורי מדחס מעל 310V DC. במידה ותקין יש להחליף כרטיס פיקוד ראשי במעבה / IPM, במידה ולא החלף מדחס.


חיווי בתצוגה: P5

RUN: מהבהב
AUTO: מהבהב
TIMER: דולק קבוע
DEF: כבוי

תאור התקלה: הגנת יחידת Inverter. בדוק חיבורי מדחס לכרטיס IPM. במידה ותקין החלף כרטיס IPM. במידה והתקלה חוזרת, בדוק אם יש שינוי בהתנגדויות המדחס. במידה וכן החלף מדחס.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות