חיפוש

קודי תקלות - קובץ 18

חיווי נוריות:

RUNING: כבויה
TIMER: מהבהבת
DEFROSTING: כבויה
ALARM: כבויה

מהות ופתרון התקלה: תקלה / חוסר תקשורת בין היחידה הפנימית לחיצונית


חיווי נוריות:

RUNING: מהבהבת
TIMER: כבויה
DEFROSTING: כבויה
ALARM: כבויה

מהות ופתרון התקלה: קצר או נתק ברגש אוויר חוזר 10 קילו אום T1


חיווי נוריות:

RUNING: מהבהבת
TIMER: כבויה
DEFROSTING: כבויה
ALARM: כבויה

מהות ופתרון התקלה: קצר או נתק ברגש סוללת מאייד 10 קילו אום T2


חיווי נוריות:

RUNING: מהבהבת
TIMER: כבויה
DEFROSTING: כבויה
ALARM: כבויה

מהות ופתרון התקלה: קצר או נתק ברגש טמפרטורה 10 קילו אום T2B


חיווי נוריות:

RUNING: כבויה
TIMER: כבויה
DEFROSTING: כבויה
ALARM: מהבהבת

מהות ופתרון התקלה: הצפת מים ביחידה


חיווי נוריות:

RUNING: כבויה
TIMER: כבויה
DEFROSTING: מהבהבת
ALARM: כבויה

מהות ופתרון התקלה: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


חיווי נוריות:

RUNING: כבויה
TIMER: כבויה
DEFROSTING: כבויה
ALARM: דולקת קבוע

מהות ופתרון התקלה: תקלה ביחידה חיצונית בדוק חיבורים והספקת מתח ליחידה


תצוגה: E0

תיאור התקלה: תקלה בבקר יחידה חיצונית אשר אחראי על איסוף נתונים מהרגשים + יחידה חיצונית

פתרון: יש להחליף את ה CHIP בכרטיס ראשי יחידה חיצונית, במידה והתקלה לא נפתרה יש להחליף את ה-PCB


תצוגה: E2

תיאור התקלה: תקלת תקשורת בין יחידות פנים וחוץ

פתרון: בדוק שכבל התקשורת בין היחידות הינו מסוכך, במידה וכן יש לבדוק את כרטיסי הפיקוד של 2 היחידות


תצוגה: E3

תיאור התקלה: תקלת תקשורת ביחידה החיצונית

פתרון: בדוק את החיבורים בין הפיקוד ה- IPM לבין הפיקור הראשי במידה ותקין החלף פיקוד ראשי


תצוגה: E4

תיאור התקלה: תקלת קצר או נתק ברגשי טמ"פ יחידה חיצונית

פתרון: בדוק קצר נתק ואת תקינות רגש טמפרטורה T3 או T4 ביחידה החיצונית


תצוגה: E5

תיאור התקלה: הדנת מתח גבוהה במדחס

פתרון: בדוק שהמתח בין הפאזה אפס נע בין 198 ~ 252 וולט, במידה ולא יש לבדוק מקור מתח. במידה והמתח תקין יש להחליף כרטיס ראשי ביחידה החיצונית


תצוגה: E6

תיאור התקלה: תקלה בכרטיס סינון הפרעות רשת החשמל

פתרון: בדוק חיבורים תקינים בין כרטיס ראשי וכרטיס מסנן רעשים PFC MODULE , במידה ותקין בדוק שהמתח בכרטיס האינוורטר נע בין 380 ~ 390 וולט, במידה והמתח אכן כך יש להחליף כרטיס ראשי במידה ולא יש להחליף את כרטיס סינון הפרעות מתח רשת


תצוגה: E8

תיאור התקלה: תקלת מנוע פן יחידה חיצונית

פתרון: בדוק את חיבורי המנוע אל הכרטיס במידה ותקין החלף מנוע או פיקוד


תצוגה: P0

תיאור התקלה: הגנת טמפרטורה למדחס

פתרון: כאשר הטמפרטורה מגיע ל- 105 מעלות סלזיוס תתבצע הגנה של המדחס חזרה לעבודה ב-90 מעלות בדוק שאין סתימה במערכת בדוק שהמנוע החיצוני עובד כראוי


תצוגה: P1

תיאור התקלה: הגנת לחץ ראש גבוהה

פתרון: בדוק שהמנוע מעבה עובד, בדוק שאין חסימה בסוללת מעבה


תצוגה: P2

תיאור התקלה: הגנת לחץ ראש נמוך

פתרון: בדוק שיש כמות קרר מספקת במערכת


תצוגה: P3

תיאור התקלה: הגנת זרם מדחס

פתרון: בדוק התנגדויות של המדחס במצב תקין ההתנגדות בין הסלילים תהיה 1 אום, במידה ולא יש להחליף מדחס


תצוגה: P4

תיאור התקלה: הגנת טמפרטורה דחיסה גבוהה של המדחס (פריקת לחץ)

פתרון: בדוק שטמפרטורת צינור הדחיסה אינה עולה על 115 מעלות במידה וכן בדוק שאין סתימה במערכת, בדוק שהפן החיצוני עובד, בדוק שהרגש דחיסה תקין, בדוק שהסוללה אינה חסומה עם לכלוך ואבק.


תצוגה: P5

תיאור התקלה: הגנת טמפרטורה גבוהה של הסוללה ביחידה החיצונית

פתרון: בדוק שטמרטורת הסוללה אינה עולה על 65 מעלות במידה וכן בדוק שאין סתימה בתוך הצנרת בדוק תקינות רגש סוללה


תצוגה: P6

תיאור התקלה: הגנת פיקוד אינוורטר

פתרון: בדוק שהמתח בכרטיס האינוורטר IPM MODUL נע בין 277-410V בדוק חיבורים בין הכרטיס הראשי לבין כרטיס IPM בדוק שהחיבורים למדחס תקינים , במידה והתקלה לא נפתרה יש לפעול לפי השלבים הבאים, החלף כרטיס IPM, החלף כרטיס ראשי, החלף את המדחס ממולץ בכל שלב לבצע בדיקה לתקינות


תצוגה: P7

תיאור התקלה: הגנת טמפרטורה גבוהה של סוללת מאייד (במוד חימום)

פתרון: בדוק שטמרטורת הסוללה אינה עולה על 65 מעלות במידה וכן בדוק שאין סתימה בתוך הצנרת בדוק תקינות רגש סוללה בדוק נקיון מסנני האוויר


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות