חיפוש

קודי תקלות – קובץ 19

קוד תקלה: DF

תיאור: מצב הפשרה

הסבר: היחידה נמצאת במצב הפשרה, תחזור למצב פעולה לאחר סיום ההפשרה באופן אוטומטי


קוד תקלה: E2

תיאור: תקלת רגש אוויר חוזר

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של רגש האוויר חוזר היא 5?Ω בטמפרטורה של 25 מעלות, במידה ולא החלף רגש
2. בדוק אם רגש אוויר חוזר מקצר או מנותק, בדוק חיבור של הרגש על כרטיס הפיקוד אם תקין, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד


קוד תקלה: E3

תיאור: תקלת רגש סוללת יחידה פנימית

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של רגש האוויר חוזר היא 5?Ω בטמפרטורה של 25 מעלות, במידה ולא החלף רגש
2. בדוק אם רגש אוויר חוזר מקצר או מנותק, בדוק חיבור של הרגש על כרטיס הפיקוד אם תקין, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד


קוד תקלה: E4

תיאור: תקלה ביחידה החיצונית

הסבר:

1. בדוק צריכת זרם גבוהה של המדחס, בדוק אם יש חסימת יציאת אוויר ביחידה החיצונית.
2. בדוק לחץ יניקה ולחץ דחיסה תקינים כאשר היחידה בפעולה
3. בדוק אם רגש סוללת מעבה תקין ו/או מנותק או מקוצר
4. בדוק אם סוללת המעבה נקיה ואינה חסומה במידה ולא נקה את הסוללה לטובת יציאת אוויר תקינה.
5. בדוק תקינות מנוע מעבה ותקינות קבל מנוע מעבה ושלמות הכנף, במידה ולא תקין החלף את החלק הפגום.
6. במידה וסעיפים 1-5 נמצאו תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: E5

תיאור: תקלת מנוע מאייד

הסבר:

1. בדוק ששני התקעים של המנוע מחוברים באופן תקין אל כרטיס הפיקוד.
2. בדוק אם המנוע מאייד פגום, במידה וכן החלף את המנוע.


קוד תקלה: E6

תיאור: חוסר אפס באזנה

הסבר: בדוק אם מגיע -0 ליחידה במידה וכן בדוק אם יוצא -0 מכרטיס הפיקוד במידה ולא החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: E7

תיאור: הגנת זרם גבוהה

הסבר:

1. בדוק אם מגיע מתח תקין למדחס ביחידה החצונית. (זרם גבוהה)
2. בדוק לחץ יניקה ולחץ דחיסה תקינים כאשר היחידה בפעולה
3. בדוק אם כבל בין יחידות מחובר באופן תקין לפי סדר הסימון שעל סרגל החיבורים
4. בדוק אם חיבורי החשמל במעגל החשמלי ביחידה החיצונית תקין.
5. בדוק אם מגיע מתח תקין למזגן.
6. בדוק תקינות הקונטקטור.


קוד תקלה: E8

תיאור: הגנת קיפאון / הגנת טמפרטורת סוללת מאייד גבוהה

הסבר:

1. בדוק נקיון מסנני אוויר ביחידה הפנימית.
2. בדוק אם מנוע מאייד עובד במצב תקין.
3. בדוק תקינות רגש סוללת מאייד.
4. בדוק תקינות לחצי גז.


קוד תקלה: EA

תיאור: תקלה ביחידה החיצונית

בדגמים תלת פאזי בדוק סדר פאזות


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות