חיפוש

קודי תקלות – קובץ 20

קוד תקלה: F1

תיאור: תקלת תקשורת

הסבר:

1. בדוק אם כבל תקשורת בין יחידות מחובר בהתאם לסדר האותיות
2. בדוק את המתח בין ה-0 לבין נקודת התקשורת בכרטיס פיקוד צריך להיות 18V-30AC בדוק אם כרטיס הפיקוד בחידה החיצונית וביחידה הפנימית אינו פגוע אם פגוע החלף כרטיס פיקוד.
3. בדוק אם נורית על כרטיס הפיקוד ביחידה החיצונית דולקת, אם לא בדוק אם מגיע מתח לכרטיס הפיקוד אם כן החלף כרטיס פיקוד.
4. בדוק אם ישנם הפרעות מצד גורם שלישי (כבל מתח שעובר בצמוד לכבלי התקשורת וכדומה) אם כן הזז את הגורם המפריעה.


קוד תקלה: F2

תיאור: תקלת רגש אוויר חוזר

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: F3

תיאור: תקלת רגש סוללת מאייד

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: F4

תיאור: תקלת מנוע מאייד

הסבר:

1. בדוק את חיבורי המנוע .
2. בדוק אם המנוע פגום, אם פגום החלף מנוע.


קוד תקלה: F5

תיאור: תקלת כרטיס IPM

הסבר:

1. בדוק אם חיבורי המדחס מחוברים כראוי.
2. בדוק אם צלעות הקירור של כרטיס ה- IPM מוצמדות בצורה תקינה לכרטיס ובדוק אם יש מספיק משחת קירור בין הכרטיס לגוף הקירור.
3. בדוק את תקינות המדחס במידה ולא תקין החלף אותו.
4. בדוק תקינות כרטיס IPM במידה ולא תקין החלף אותו.


קוד תקלה: F6

תיאור: תקלת רגש אוויר חוזר במעבה

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: F7

תיאור: תקלת רגש סוללת מעבה

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: F8

תיאור: תקלת רגש טמפרטורת מדחס

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: F9

תיאור: תקלת רגש דחיסה

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: FD

תיאור: תקלת חוסר פאזה

הסבר: בדוק שמגיע מתח באופן תקין למזגן


קוד תקלה: FE

תיאור: תקלת רגש גז A,B,C,D

הסבר:

1. בדוק אם ההתנגדות של הרגש תקינה אם לא החלף את הרגש.
2. בדוק אם הרגש מקצר / מנותק או מחובר באופן לא תקין לכרטיס הפיקוד
3. אם סעיף 1-2 תקינים החלף כרטיס פיקוד.


קוד תקלה: P1

תיאור: הגנת טמפרטורה של סוללת מאייד

הסבר:

1. בדוק שמסנני האוויר במאייד נקיים.
2. בדוק אם אין חסימת אוויר ביחידה הפנימית.
3. בדוק אם מנוע מאייד תקין.


קוד תקלה: P3

תיאור: הגנת זרם גבוהה

הסבר:

1. בדוק אם טמפרטורת הסביבה עולה על טווח הפעולה של המזגן
2. בדוק אם מגיע מתח תקין למערכת אם כן החלף כרטיס פיקוד


קוד תקלה: P4

תיאור: הגנת טמפרטורת פריקה במדחס

הסבר:

1. בדוק אם לחצי הגז והטמפרטורה תקינים
2. בדוק תקינות חיישן / רגש


קוד תקלה: P5

תיאור: הגנת התחממות ראש מדחס

הסבר:

1. בדוק אם לחצי הגז והטמפרטורה תקינים
2. בדוק תקינות חיישן / רגש


קוד תקלה: P6

תיאור: הגנת טמפרטורת יניקה במדחס

הסבר:

1. בדוק אם לחצי הגז והטמפרטורה תקינים
2. בדוק תקינות חיישן / רגש


קוד תקלה: P7

תיאור: הגנת מתח גבוהה או נמוך

הסבר:

1. בדוק את הספקת המתח למזגן
2. בדוק אם מגיע מתח תקין לכרטיס ה- IPM אם כן החלף כרטיס IPM


קוד תקלה: P8

תיאור: הגנת לחץ גז נמוך

הסבר: בדוק את לחצי הגז במידה ולחצים אינם תקינים תקן את הנזילה ומלא גז


קוד תקלה: P9

תיאור: הגנת לחץ גבוהה

הסבר: בדוק את לחצי הגז במידה ולחצים אינם תקינים תקן את הנזילה ומלא גז


קוד תקלה: PA

תיאור: הגנת התחממות יתר של סוללת מעבה

הסבר:

1. בדוק אם סוללת המעבה יבשה אם יבשה נדרש לנקות אותה
2. בדוק אם המערכת פועל בתנאים קשים לזמן ארוך
3. בדוק תקינות רגש סוללה


קוד תקלה: PC

תיאור: הגנת טמפרטורת סביבה חיצונית גבוהה

הסבר:

1. בדוק את טמפרטורת הסביבה החיצונית היא גבוהה מדי או שיש מקור חום סביב היחידה החיצונית.
2. בדוק את תקינות הרגש


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות