חיפוש

קודי תקלות – קובץ 21

קוד תקלה: E0

סוג התאורה : ללא

המשמעות: בעיות בפאזות בדגמים תלת פאזים

הפתרון: חזק פאזות,החלף שני פאזות,החלף תרמינל, החלף כרטיס פיקוד


קוד תקלה: E1

סוג התאורה: תאורת טיימר מהבהבת

המשמעות: בעיות תיקשורת בין היחידות

הפתרון: בדוק תקשורת בין יחידות והחלף חיווט. בדיקת ממשק, PCB


קוד תקלה: E2

סוג התאורה: תאורת הפעלה מהבהבת

המשמעות: חיישן טמפרטורה T1 פגום

הפתרון: בדיקת חיבור לPCB, חיישנים והחלפתם, בדיקת צ'יפים ICU ,PCB והחלפתם.


קוד תקלה: E3

סוג התאורה: תאורת הפעלה מהבהבת

המשמעות: חיישן טמפרטורה T2 פגום

הפתרון: בדיקת חיבור לPCB, חיישנים והחלפתם, בדיקת צ'יפים ICU ,PCB והחלפתם.


קוד תקלה: E4

סוג התאורה: תאורת הפעלה מהבהבת

המשמעות: חיישן טמפרטורה T2B פגום

הפתרון: בדיקת חיבור לPCB, חיישנים והחלפתם, בדיקת צ'יפים ICU ,PCB והחלפתם.


קוד תקלה: E5

סוג התאורה: תאורת ALARM מהבהבת במהירות 0.5 הרץ

המשמעות: כשל ביחידה החיצונית

הפתרון: יש לבדוק את היחידה חיצונית בהתאם לקודי התקלה ביחידה החיצונית


קוד תקלה: E7

סוג התאורה: תאורת Defrost מהבהבת לאט

המשמעות: צי'פ EEPROM יחידה פנימית לקוי

הפתרון: בדיקת חיבור לPCB והחלפתו, EEPROM פגום או לא מורכב


קוד תקלה: E9

סוג התאורה: ללא

המשמעות: חיווט בקר חוטי (בדגמי WD-100 משמעות פאזות הפוכות)

הפתרון: בעית תקשורת בפנל הפעלה חוטי בדוק חיבורים


קוד תקלה: EE

סוג התאורה: תאורת אזעקה מהבהבת בתדר 4 הרץ

המשמעות: הזהרת גובה מים במקרה ומחוברת משאבת מים

הפתרון: בדוק משאבת מים


קוד תקלה: F0

סוג התאורה: -

המשמעות: בעיה במפוח היחידה הפנימית

הפתרון: בדוק את תקינות מנוע המאייד


קוד תקלה: E1

המשמעות: בעיות בפאזות

הפתרון: חזק פאזות, החלף שני פאזות, החלף תרמינל, PCB


קוד תקלה: F2

הגנת מעבה

1. בתלת פאזי יש לבדוק חוסר פאזה או פאזה הפוכה.
2. יש לבדוק כמות קרר במעבה
3. יש לבדוק שכל הגידים תקינים בכבל בין יחידות

בדיקה נוספת:

יש לפתוח את מעבה ולבדוק מספר הבהובים על נורית כרטיס הפיקוד.
1 הבהוב תקלת פרשוסטט.
2 הבהובים רגש סוללת מעבה.
4 הבהובים פזות הפוכות או חוסר פאזה.
5 הבהובים חום יתר במעבה קצר אוייר.
6 הבהבים חוסר גז.

במידה ויש F2 ומנורה ירוקה דלוקה קבועה יש לבדוק תקינות כבל בין יחידות.


קוד תקלה: E2

המשמעות: בעיות תקשורת בין היחידות

הפתרון: תיקון חיווט, החלפת חלק תקול בכרטיסי פיקוד, או ממשק תקול


קוד תקלה: E4

המשמעות: חיישן טמפרטורת סביבה T4 לא תקין

הפתרון: בדיקת החיבור ל-PCB עם החיישן, החלף חיישן, בדיקת צי'פים


קוד תקלה: E6

המשמעות: חיישן טמפרטורה סוללת מעבה פגום

הפתרון: חיבור חיישן או תרמינל פגומים, סוללה מלוכלכת, מנוע מעבה, PCB


קוד תקלה: E9

המשמעות: הגנה בפני מתח יתר או מתח נמוך

הפתרון: בעיות במקור מתח


קוד תקלה: E10

המשמעות: הגנת EEPROM

הפתרון: בדיקת החיבור ל-PCB, התרמינל, החלפת הצי'פ


קוד תקלה: P1

המשמעות: הגנת לחץ ראש גבוהה

הפתרון: בעיה בסוללת מעבה בגלל לכלוך, מנוע מפוח, בעיות בסירקולציות אויר, בדיקת נוזל קרור, אויר במערכת עקב נזילה: ריקון הקרר, תיקון המעבה, ואקום ומילוי קרר. שסתום תפוס, יותר מידי קרר במערכת ועקב כך זרם יתר, בדיקת החיבור ל-PCB


קוד תקלה: P2

המשמעות: הגנת לחץ נמוך

הפתרון: בדיקת חוסר גז עקב דליפה. צינור גז חסום או השסתום חסום או לקוי - החלף שסתום, בעיה במאייד עקב פילטר סתום, סוללת מעבה פגומה, מפוח לקוי, PCB, שסתום לחץ


קוד תקלה: P3

המשמעות: הגנת זרם יתר במדחס אינוורטר

הפתרון:


קוד תקלה: P4

המשמעות: חום יתר בסוללה

הפתרון: בדיקת דליפת קרר ותיקון, ניקוי סוללה, בדיקת טמפרטורת דחיסה, יניקה בגלל אויר במערכת וביצוע ואקום ומילוי קרר, צי'פ וכרטיס PCB


קוד תקלה: P5

המשמעות: טמפרטורת חיישן (T3) גבוהה מידי

הפתרון: חיבור חיישן או תרמינל פגומים, סוללה מלוכלכת, מנוע מעבה, PCB או צי'פ, בגלל אויר במערכת וביצוע ואקום ומילוי קרר, מפוח מעבה.


קוד תקלה: P6

המשמעות: הגנות כרטיס אינוורטר

הפתרון: הגנה מפני קרינת שמש על היחידה, אם יש זרם יתר בדוק את המדחס ואת רכיבי המתח, החלף מודול מעבה, בדוק צי'פ או בדוק אם סוללת המעבה סתומה


קוד תקלה: P9

המשמעות: הגנת מנוע DC במעבה וכרטיס

הפתרון: הגנה מפני קרינת שמש על היחידה, בדיקת חיבורי מפוח מעבה כולל כרטיס. אם אין מתח במודול בדוק חיבורים בין P ל-N בכרטיס אם המתח הוא 0 DCV החלף כרטיס. אם ההגנה תקולה החלף אותה בכרטיס מודול.


קוד תקלה: P9

המשמעות: הגנות מפוח מעבה בכרטיס

הפתרון: הגנה מפני קרינת שמש על היחידה, בדיקת חיבורי מפוח מעבה כולל כרטיס. אם אין מתח במודול בדוק חיבורים בין P ל-N בכרטיס אם המתח הוא 0 DCV החלף כרטיס. אם ההגנה תקולה החלף אותה בכרטיס מודול.


קוד תקלה: P10

המשמעות: הגנות מפני מזג אויר קיצוני -במנוע DC בלבד.

הפתרון: הגנה מפני נחשול מתח שיגרום למתח יתר ולהרס המנוע. אם המנוע מקבל יותר מידי מתח טפל בזה ואם לא הבעיה היא בכרטיס פיקוד (החלף אותו).


קוד תקלה: P11

המשמעות: בעיה בחיישן T2

הפתרון: בדוק במאייד את הסליל בברז הארבע דרכי: חיבורי מתח, חיווט. אם הכל תקין החלף את הברז.


קוד תקלה: P12

המשמעות: בעיה במפוח מאייד-במצב חימום (במנוע DC בלבד)

הפתרון: אם המפוח עובד במצב A במשך 5 דקות בחימום הבעיה היא החיישן T3 חבר אותו מחדש או החלף אותו.


קוד תקלה: P13

המשמעות: בעיית זרם יתר

הפתרון: הגנה מפני נחשול מתח שיגרום למתח יתר ולהרס המנוע. אם המנוע מקבל יותר מידי מתח טפל בזה ואם לא הבעיה היא בכרטיס פיקוד (החלף אותו).


קוד תקלה: L0

המשמעות: בעיה במודול ובמדחס

הפתרון: יופיע אחרי P6 *החלפת מעבה, יופיע הבהוב כל 3 שניות,*ניקוי מעבה יופיע הבהוב 4 פעמים כל 3 שניות. בדוק אם הסיליקון התרמי לקוי ואם כן החלף אותו יחד עם המודול.


קוד תקלה: L1

המשמעות: בעיה עקב מתח נמוך (DCV)

הפתרון: יופיע אחרי P6 בדוק בין P ל N המתח צ"ל 220V~. אם לא בדוק שהקונטקטור תקין או לא אם תקין בדוק את המתח בין הכניסה ליציאה של המדחס צ"ל 0V אם לא הקונטקטור לא תקין והחלף אותו.ואו את המודול.


קוד תקלה: L2

המשמעות: בעיה עקב מתח גבוהה (DCV)

הפתרון: יופיע אחרי P6 בדוק בין שני פאזות המתח צ"ל 265V~. אם לא בעיה במקור מתח אם מקור המתח תקין החלף את מודול האינוורטר.


קוד תקלה: L4

המשמעות: בעיה במעגל של האינוורטר

הפתרון: יופיע אחרי P6 החלף את מודול האינוורטר IPM.


קוד תקלה: L5

המשמעות: בעיה במעגל של האינוורטר (חוט אפס)

הפתרון: יופיע אחרי P6 בדוק את החיווט במדחס אם תקין החלף את מודול האינוורטר.


קוד תקלה: L7

המשמעות: בעיה בסדר הפאזות

הפתרון: יופיע אחרי P6 בדוק את החיווט במדחס אם תקין החלף את מודול האינוורטר.


קוד תקלה: L8

המשמעות: הפרש המהירות גדול מ 15 הרץ הגנה בין השעונים

הפתרון: יופיע אחרי P6 בדוק את החיווט במדחס והחלף מדחס


קוד תקלה: L9

המשמעות: הפרש המהירות גדול מ-15 הרץ הגנה במהירות

הפתרון: יופיע אחרי P6 החלף את הצי'פ ואו הלוח ואת המדחס.


קוד תקלה: F3

המשמעות: בדגמי WD-100 מדובר בהגנת לחץ גבוהה


קוד תקלה: F5

המשמעות: 
הגנה בפני הצפת מים בבריכת הניקוז , בדגמים שאין מצוף יש לבדוק אם נוצר נתק בחיבור CN2 שעל כרטיס הפיקוד

ביחידה הפנימית. במידה ואין נתק החלף את כרטיס הפיקוד


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות