חיפוש

קודי תקלות – קובץ 24

קוד תקלה: 31

תאור התקלה: תקלת הכפתורים בפנל הקדמי AD


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1. הכפתורים תקולים.
2. תקלה בכבל כרטיס התצוגה.
3. תקלה בכרטיס התצוגה.
4. תקלה בכרטיס הבקרה של יחידת פנים.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את כרטיס התצוגה 
2. החלף את כבל כרטיס התצוגה 
3. החלף את כרטיס התצוגה 
4. החלף את כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 32

תאור התקלה: תקלה – הפנל הקדמי אינו נמצא במקום הנכון


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.הפנל הקדמי נחסם


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.הרכב מחדש את הפנל הקדמי


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 33

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת חדר


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבורי כבל רופפים של חיישן טמפרטורת החדר ביחידת הפנים
2.חיישן טמפרטורת החדר ביחידת הפנים תקול
3.מעגל הדגימה בלתי תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת החדר ביחידת הפנים 
2. החלף את חיישן טמפרטורת החדר ביחידת הפנים
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 34

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת סליל


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של כבל חיישן הטמפרטורה בסליל יחידת הפנים
2.תקלת חיישן הטמפרטורה בסליל יחידת הפנים
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת החדר ביחידת הפנים 
2. החלף את חיישן טמפרטורת החדר ביחידת הפנים
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 35

תאור התקלה: תקלת הנעת הפנל (שני מתגי הגילוי של מקום הפנל – עליון ותחתון – אינם בהתאם לפעולת תזמון המוזמנת – reservation timing action).


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.הפנל הקדמי נחסם
2.חיבור רופף של כבל החיבור בין המפסק והמנוע
3.תקלת המפסק
4.תקלת המנוע של הפנל הקדמי
5.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. הרכב מחדש את הפנל הקדמי 
2. הרכב מחדש את כבל החיבור בין המפסק והמנוע של הפנל 
3. החלף את המפסק 
4. החלף את המנוע של הפנל הקדמי 
5. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים
הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 36

תאור התקלה: תקלת תקשורת בין יחידת פנים ליחידת החוץ


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור לא נכון של כבל החיבור בין יחידת הפנים ויחידת החוץ
2.חיבור רופף של כבל התקשורת בין יחידת הפנים ויחידת החוץ או חיבור רופף של הכבל בין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים והטרמינל, או חיבור רופף של הכבל בין כרטיס הבקרה של יחידת החוץ והטרמינל
3.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
4.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת החוץ


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל החיבור בהתאם לתרשימי החיווט של יחידת הפנים ויחידת החוץ 
2. חבר מחדש את כבל התקשורת בהתאם לתרשימי החיווט של יחידת הפנים ויחידת החוץ 
3. החלף את כבל התקשורת בהתאם לתרשימי החיווט של יחידת הפנים ויחידת החוץ 
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת החוץ


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 37

תאור התקלה: תקלת חיישן לחות


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של כבל חיישן הלחות
2.תקלת חיישן הלחות
3.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן הלחות 
2. החלף את חיישן הלחות 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 38

תאור התקלה: שגיאת נתוני EEprom 


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.תקלת מרכיבי EE
2.מעגל בקרת הEE- של כרטיס הבקרה תקול
3.רכיבי ה-EE  הוכנסו בכיוון הפוך 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את רכיבי ה-EE 
2. החלף את כרטיס הבקרה 
3. הכנס מחדש את רכיבי ה-EE


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 39

תאור התקלה: תקלת מנוע מאוורר של יחידת פנים


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של כבל מנוע מאוורר DC
2.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים

כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חיבור רופף של כבל מנוע מאוורר DC 
2. תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
3. תקלת מנוע המאוורר של יחידת הפנים


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 40

תאור התקלה: הגנת הרשת (grill protection)


סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.הרשת (גריל) לא הותקנה במקום הנכון
2.תקלה במפסק ההגנה
3.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. כוונן את הרשת ומקם אותה במקום הנכון 
2. החלף את מרכיבי המפסק 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
רק עבור MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 41

תאור התקלה: תקלת בדיקת אפס


סיבה אפשרית לאי תקינות: תקלת כרטיס הבקרה


כיצד להתמודד עם הבעיה: החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
מנוע PG


קוד תקלה: 51

תאור התקלה: הגנת ניקוז


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.רמת המים בכלי הניקוז גבוהה מעל לערך בטוח
2.חיבור רופף של כבל מספק רמת המים
3.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. בדוק אם משהו חוסם את צינור הניקוז או שצינור הניקוז גבוה מדי 
2. בדוק את משאבת המים והחלף את משאבת המים במקרה שמשאבת המים תקולה. 
3. חבר מחדש את כבל המפסק של רמת המים בהתאם לתרשים החיווט 
4. החלף את המפסק של רמת המים 
5. החלף את כרטיס הבקרה


קוד תקלה: 52

תאור התקלה: הגנת הרשת (grill protection)


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.הרשת (גריל) לא הותקנה במקום הנכון
2.תקלה במפסק ההגנה
3.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. כוונן את הרשת ומקם אותה במקום הנכון 
2. החלף את מרכיבי המפסק 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 53

תאור התקלה: הפנל העליון אינו נמצא במקום מתאים להגנה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.הפנל העליון נחסם
2.חיבור רופף של כבל החיבור בין המפסק והמנוע
3.תקלת המפסק
4.תקלת המנוע של הפנל העליון.
5.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. הרכב מחדש את הפנל הקדמי 
2. חבר מחדש את כבל החיבור בין המפסק והמנוע של הפנל 
3. החלף את מרכיבי המפסק 
4. החלף את מנוע הפנל 
5. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 54

תאור התקלה: הפנל התחתון אינו נמצא במקום מתאים להגנה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.הפנל התחתון נחסם
2.חיבור רופף של כבל החיבור בין המפסק והמנוע
3.תקלת המפסק
4.תקלת המנוע של הפנל התחתון.
5.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. הרכב מחדש את הפנל הקדמי 
2. חבר מחדש את כבל החיבור בין המפסק והמנוע של הפנל 
3. החלף את מרכיבי המפסק 
4. החלף את מנוע הפנל 
5. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים.


קוד תקלה: 55

תאור התקלה: תקלת התנגשות מצבי עבודה


סיבה אפשרית לאי תקינות: המשתמש קבע מצב התנגשות בין מצבי יותר משתי יחידות פנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
אפס את מצב העבודה של יחידת הפנים, עבור יחידת החוץ היחידה. על המשתמש להימנע מהגדרת מצב עבודה מתנגש בין יחידות הפנים השונות


הערה:
רק לסוגי MULTI - SPLIT ו VRF


קוד תקלה: 56

תאור התקלה: תקלת חיישן 1 של טמפרטורת מים במיכל המים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל חיישן טמפרטורת המים 1 של מיכל המים
2.אי-תקינות כבל חיישן טמפרטורת המים 1 של מיכל המים
3.תקלת כבל חיישן טמפרטורת המים 1 של מיכל המים
4.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת המים 1
2. החלף את הכבל.
3. החלף את חיישן טמפרטורת המים 1
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
רק עבור מחמם מים של משאבת חום


קוד תקלה: 57

תאור התקלה: תקלת חיישן 1 של טמפרטורת מים במיכל המים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל חיישן טמפרטורת המים 2 של מיכל המים
2.אי-תקינות כבל חיישן טמפרטורת המים 2 של מיכל המים
3.תקלת כבל חיישן טמפרטורת המים 2 של מיכל המים
4.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת המים 2
2. החלף את הכבל.
3. החלף את חיישן טמפרטורת המים 2
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה:
רק עבור מחמם מים של משאבת חום


קוד תקלה: 58

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת סליל (צינור הנוזל)


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיישן טמפרטורת הסליל (צינור נוזל)
2.תקלת חיישן טמפרטורת הסליל (צינור נוזל)
3.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את חיישן טמפרטורת הסליל 
2. החלף את מרכיבי חיישן טמפרטורת הסליל 
3. החלף את רכיבי כרטיס הבקרה


הערה:
רק עבור מחמם מים של משאבת חום


קוד תקלה: 59

תאור התקלה: הגנת טמפרטורת צינור המים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.אי-תקינות ההתנגדות של חיישן הטמפרטורה
2.אי-תקינות כרטיס הבקרה
3.טמפרטורת המים במיכל גבוהה מדי (מעל 70℃ )
4.אין מים בכבל
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את חיישן הטמפרטורה
2. החלף את כרטיס הבקרה
3. הגנה רגילה  צריכה להוריד את טמפרטורת המים 
4. פתח את משאבת המילוי לצורך אספקת מים  בדוק אם מופיעה דליפה


קוד תקלה: 60

תאור התקלה: הגנה מפני מצב מחסור במים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.מחסור במים במיכל
2.אי-תקינות חיישן טמפרטורת המים במיכל
3.אי-תקינות כרטיס הבקרה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. פתח את משאבת המילוי לצורך אספקת מים  בדוק אם מופיעה דליפה
2. החלף את חיישן הטמפרטורה
3. החלף את כרטיס הבקרה


קוד תקלה: 61

תאור התקלה: תקלת חזרה על כתובת ביחידת פנים


סיבה אפשרית לאי תקינות: נקבעו שתיים או יותר יחידות פנים עם אותה כתובת


כיצד להתמודד עם הבעיה: אפס את הכתובת של יחידת הפנים כדי למנוע חזרה על אותה הכתובת


קוד תקלה: 62

תאור התקלה: תקלת חזרה על כתובת בשלט רחוק המחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: עם אותה יחידת פנים עם יותר משלט רחוק מחווט אחד, מספר כתובות שלט רחוק מחווט הן זהות


כיצד להתמודד עם הבעיה: אפס את הכתובת של יחידת הפנים כדי למנוע חזרה על אותה הכתובת ביותר משלט רחוק מחווט אחד


קוד תקלה: 64

תאור התקלה: תקלת תקשורת בין יחידת פנים ליחידת החוץ


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור לא תקין של כבל החיבור בין יחידת הפנים ויחידת החוץ
2.חיבור רופף של כבל התקשורת
3.תקלה בכבל החיבור בין יחידת הפנים ויחידת החוץ או תקלה בכבל החיבור בין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים לבין הטרמינל או תקלה בכבל החיבור בין כרטיס הבקרה של יחידת החוץ לבין הטרמינל
4.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת הפנים 
5.תקלת כרטיס הבקרה ביחידת החוץ


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל החיבור בהתאם לתרשימי החיווט של יחידת הפנים ויחידת החוץ 
2. חבר מחדש את כבל התקשורת בהתאם לתרשימי החיווט של יחידת הפנים ויחידת החוץ 
3. החלף את כבל התקשורת בהתאם לתרשימי החיווט של יחידת הפנים ויחידת החוץ 
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים
5. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת החוץ


קוד תקלה: 65

תאור התקלה: יחידת הפנים אינה יכולה לקבל אותו מהשלט רחוק המחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל השלט רחוק המחווט
2.תקלת כבל השלט רחוק המחווט
3.תקלת השלט רחוק המחווט
4.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של השלט רחוק המחווט 
2. החלף את הכבל של השלט רחוק המחווט 
3. החלף את השלט רחוק המחווט 
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 72

תאור התקלה: תקלת מנוע מאוורר ביחידת פנים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל מנוע המאוורר ביחידת הפנים
2.תקלת כבל מנוע המאוורר ביחידת הפנים
3.תקלת מנוע המאוורר ביחידת הפנים
4.תקלת כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של מנוע המאוורר 
2. החלף את הכבל של מנוע המאוורר 
3. החלף את מנוע המאוורר 
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 73

תאור התקלה: תקלת נתונים 1 ב-EEPROM  של יחידת פנים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת רכיבי EE  של יחידת הפנים
2.תקלת מעגל הבקרה של רכיבי EE  של יחידת הפנים
3.רכיבי EE הוכנסו בכיוון ההפוך


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את רכיבי EE 
2. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים.
3. הרכב מחדש את רכיבי ה-EE  של כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 74

תאור התקלה: תקלת נתונים 2 ב-EEPROM  של יחידת פנים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
תקלת EE ב-MCU. היחידה יכולה לפעול אך הפונקציה שנקבעה על ידי המשתמש אינה בתוקף


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
החלף את נתוני ה-EE  ב-MCU


קוד תקלה: 80

תאור התקלה: תקלת מפתח פנל


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת כפתור
2.הכבל של כרטיס התצוגה תקול
3.כרטיס התצוגה תקול
4.כרטיס הבקרה של יחידת הפנים תקול


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את כרטיס התצוגה 
2. החלף את הכבל של כרטיס התצוגה 
3. החלף את כרטיס התצוגה 
4. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 81

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת סביבה ביחידת הפנים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל חיישן טמפרטורת החדר
2.תקלת חיישן טמפרטורת החדר
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל חיישן טמפרטורת החדר 
2. החלף את חיישן טמפרטורת החדר 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 82

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורה בכניסת המאייד


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת כבל חיישן טמפרטורת הסליל של המאייד
2.תקלת חיישן טמפרטורת הסליל של המאייד
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת סליל המאייד 
2. החלף את חיישן טמפרטורת סליל המאייד 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 83

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורה באמצע המאייד


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת כבל חיישן טמפרטורת הסליל של המאייד
2.תקלת חיישן טמפרטורת הסליל של המאייד
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת סליל המאייד 
2. החלף את חיישן טמפרטורת סליל המאייד 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 84

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורה ביציאת מאייד


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת כבל חיישן טמפרטורת הסליל של המאייד
2.תקלת חיישן טמפרטורת הסליל של המאייד
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את הכבל של חיישן טמפרטורת סליל המאייד 
2. החלף את חיישן טמפרטורת סליל המאייד 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 85

תאור התקלה: תקלת חיישן שלט רחוק מחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת חיישן טמפרטורת השלט רחוק המחווט
2.אי-תקינות מעגל הדגימה של השלט רחוק המחווט


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את השלט רחוק המחווט 
2. החלף את השלט רחוק המחווט 


קוד תקלה: 86

תאור התקלה: תקלת חיישן יציאת אוויר


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל חיישן טמפרטורת יציאת האוויר
2.תקלת חיישן טמפרטורת יציאת האוויר
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל חיישן הטמפרטורה של יציאת האוויר 
2. החלף את חיישן הטמפרטורה של יציאת האוויר 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 87

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורה של כניסת מים בכניסה הצדדית


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל חיישן טמפרטורת יציאת האוויר
2.תקלת חיישן טמפרטורת יציאת האוויר
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל חיישן הטמפרטורה של כניסת צד המים 
2. החלף את חיישן הטמפרטורה של כניסת צד המים 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 88

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורה של יציאת מים בכניסה הצדדית


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של כבל חיישן טמפרטורת כניסת המים הצדדית
2.תקלת חיישן טמפרטורת כניסת המים הצדדית 
3.אי-תקינות מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל חיישן הטמפרטורה של יציאת צד המים 
2. החלף את חיישן הטמפרטורה של יציאת צד המים 
3. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 89

תאור התקלה: תקלת חיישן לחות


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת חיישן הלחות אי-תקינות כרטיס הבקרה ביחידת הפנים.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את מרכיבי חיישן הלחות 
2. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: 98

תאור התקלה: תקלת בחירת פונקציית מתג DIP במודול מים


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת בחירת פונקציית מתג DIP
2.אי-תקינות DIP
3.אי-תקינות כרטיס הבקרה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את מתג DIP 
2. החלף את מתג DIP 
3. החלף את כרטיס הבקרה


קוד תקלה: (F0 (240

תאור התקלה: תקלת EEPROM בשלט רחוק המחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.ה-EE של השלט רחוק המחווט לא תקין
2.כרטיס הבקרה של השלט רחוק המחווט לא תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
החלף את השלט רחוק המחווט


קוד תקלה: (F1 (241

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורה בשלט רחוק המחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיישן הטמפרטורה של השלט רחוק המחווט לא תקין
2.כרטיס הבקרה של השלט רחוק המחווט לא תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
החלף את השלט רחוק המחווט


קוד תקלה: (F2 (242

תאור התקלה: תקלת שבב שעון בשלט רחוק המחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
כרטיס הבקרה של השלט רחוק המחווט לא תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
החלף את השלט רחוק המחווט


קוד תקלה: (F3 (243

תאור התקלה: תקלת חיישן לחות בשלט רחוק המחווט


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיישן הטמפרטורה של השלט רחוק המחווט לא תקין
2.כרטיס הבקרה של השלט רחוק המחווט לא תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
החלף את השלט רחוק המחווט


קוד תקלה: (FE (254

תאור התקלה: תקלת תקשורת בין כרטיס בקרה ראשי לשלט רחוק המחווט
(מוצגת בשלט רחוק המחווט)


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של החיווט בין השלט רחוק המחווט לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
2.סדר חיווט לא נכון בין השלט רחוק המחווט לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
3.חיווט תקול בין השלט רחוק המחווט לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
4.תקלה בשלט רחוק המחווט
5.אי-תקינות כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את החיווט בין השלט רחוק המחווט לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
2. החלף את החיווט בין השלט רחוק המחווט לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
3. החלף את החיווט בין השלט רחוק המחווט לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
4. החלף את השלט רחוק המחווט.
5. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


קוד תקלה: ER

תאור התקלה: תקלת תקשורת בין כרטיס בקרה ראשי לבין כרטיס התצוגה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של החיווט בין כרטיס התצוגה לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
2.סדר חיווט לא נכון בין כרטיס התצוגה לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
3.חיווט תקול בין כרטיס התצוגה לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים
4.תקלה בכרטיס התצוגה
5.אי-תקינות כרטיס הבקרה של יחידת הפנים


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את החיווט בין כרטיס התצוגה לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
2. החלף את החיווט בין כרטיס התצוגה לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
3. החלף את החיווט בין כרטיס התצוגה לבין כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
4. החלף את כרטיס התצוגה.
5. החלף את כרטיס הבקרה ביחידת הפנים


הערה 1:

אם יחידת הפנים אינה יכולה להידלק או שהיחידה מכבה את עצמה כעבור 30 שניות, ובאותו זמן היחידה לא מציגה את קוד השגיאה, אנא בדוק את החיווט ואת התושבת של כרטיס הבקרה.


הערה 2:

אם יחידת הפנים מציגה את אחד מקודי  השגיאה 75, 76 ,77, 78 לאחר הדלקת היחידה, אנא בדוק את תושבת TEST של כרטיס הבקרה או את מעגל הגילוי TEST לגבי קיום קצר.


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 1

הגורם הבסיסי: כמות רבה מדי של נוזל  קירור 


אמצעי התיקון: פרוק את נוזל הקירור, וטען נוזל קירור בהתאם ללוחית הנתונים (rating label).


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 2

הגורם הבסיסי: טמפרטורת הסביבה של יחידת החוץ גבוהה מדי


אמצעי התיקון: אנא השתמש בתוך תחום הטמפרטורות המותר


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 3

הגורם הבסיסי: קיים קצר בין יציאת האוויר וכניסת האוויר של יחידת החוץ


אמצעי התיקון: התאם את התקנת יחידת החוץ בהתאם למדריך למשתמש


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 4

הגורם הבסיסי: מחליף החום של יחידת החוץ, כגון המדחס,  הינו מלולכך


אמצעי התיקון: נקה את מחליף החום של יחידת החוץ, כגון המדחס


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 5

הגורם הבסיסי: מהירות מנוע מאוורר יחידת החוץ נמוכה מדי


אמצעי התיקון: בדוק את מנוע מאוורר יחידת החוץ ואת קבל המאוורר


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 6

הגורם הבסיסי: מאוורר יחידת החוץ הינו שבור או שמאוורר יחידת החוץ חסום


אמצעי התיקון: בדוק את מאוורר יחידת החוץ


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 7

הגורם הבסיסי: כניסת האוויר ו/או יציאתו נחסמו


אמצעי התיקון: הסר את גורם החסימה


הערה 3: עומס יתר במצב קירור - מס' 8

הגורם הבסיסי: שסתום ההרחבה או הצינורית הקפילרית תקולים


אמצעי התיקון: החלף את שסתום ההרחבה או את הצינורית הקפילרית


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 1

הגורם הבסיסי: כמות רבה מדי של נוזל  קירור 


אמצעי התיקון: פרוק את נוזל הקירור, וטען נוזל קירור בהתאם ללוחית הנתונים (rating label).


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 2

הגורם הבסיסי: טמפרטורת הסביבה של יחידת החוץ גבוהה מדי


אמצעי התיקון: אנא השתמש בתוך תחום הטמפרטורות המותר


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 3

הגורם הבסיסי: קיים קצר בין יציאת האוויר וכניסת האוויר של יחידת החוץ


אמצעי התיקון: התאם את התקנת יחידת החוץ בהתאם למדריך למשתמש


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 4

הגורם הבסיסי: המסנן של יחידת הפנים מלוכלך


אמצעי התיקון: נקה את המסנן של יחידת הפנים


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 5

הגורם הבסיסי: מהירות מנוע מאוורר יחידת החוץ נמוכה מדי


אמצעי התיקון: בדוק את מנוע מאוורר יחידת החוץ ואת קבל המאוורר


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 6

הגורם הבסיסי: המאוורר של יחידת הפנים שבור או שמאוורר יחידת החוץ חסום


אמצעי התיקון: בדוק את מאוורר יחידת הפנים


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 7

הגורם הבסיסי: כניסת האוויר ו/או יציאתו נחסמו


אמצעי התיקון: הסר את גורם החסימה


הערה4: עומס יתר במצב חימום - מס' 8

הגורם הבסיסי: שסתום ההרחבה או הצינורית הקפילרית תקולים


אמצעי התיקון: החלף את שסתום ההרחבה או את הצינורית הקפילרית


קוד תקלה: 1

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת סביבה של יחידת חוץ


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. חיבורים רפויים של חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ 
2. תקלת חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ 
3. תקלת מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ 
2. החלף את מרכיבי חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ  
3.החלף את מרכיבי כרטיס הבקרה ביחידת החוץ


קוד תקלה: 2

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת סליל של יחידת חוץ


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. חיבורים רפויים של חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ 
2. תקלת חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ 
3. תקלת מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ  
2. החלף את מרכיבי חיישן טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ  
3. החלף את מרכיבי כרטיס הבקרה ביחידת החוץ


קוד תקלה: 3

תאור התקלה: תקלת מנגנון השבתה בעיקבות זרם יתר ביחידה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. תקלה במעגל הדגימה של זרם בכרטיס הבקרה
2. הזרם גבוה מדי בגלל שמתח האספקה נמוך מדי
3. מדחס ה-on/off חסום
4. עומס יתר במצב קירור
5. עומס יתר במצב חימום


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את רכיבי כרטיס הבקרה החשמלי 
2. הגנה רגילה 
3. החלף את המדחס 
4. אנא ראה בהערה 3 
5. אנא ראה בהערה 4


קוד תקלה: 4

תאור התקלה: שגיאת נתונים ב-EEprom


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. תקלה במרכיבי EE
2. תקלת מעגל הבקרה של מרכיבי EE
3. מרכיבי EE  לא הוכנסו בצורה נכונה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את מרכיבי ה-EE 
2. החלף את מרכיבי כרטיס הבקרה של מרכיבי EE 
3. הרכב מחדש את מרכיבי EE


קוד תקלה: 5

תאור התקלה: הגנת קיפאון קירור (טמפרטורת סליל יחידת הפנים נמוכה מדי) או עומס יתר בחימום טמפרטורת סליל יחידת הפנים גבוהה מדי)


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. יחידת הפנים לא יכולה לנשוב אוויר בצורה רגילה
2. טמפרטורת החדר נמוכה מדי במצב קירור או גבוהה מדי במצב חימום
3. המסנן מלוכלך
4. התנגדות אוויר בתעלה
5. מהירות המאוורר שהוגדרה נמוכה מדי
6. יחידת הפנים לא הותקנה בהתאם לתקן 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. בדוק את תקינות פעולת מאוורר יחידת הפנים, מנוע המאוורר של יחידת הפנים והמאייד 
2. הגנה רגילה 
3. נקה את המסנן 
4. בדוק את שסתום בקרת הנפח, אורך התעלה וכד' 
5. קבע  את המהירות למהירות גבוהה 
6. התקן מחדש את יחידת הפנים בהתאם להוראות המדריך למשתמש לשינוי המרחק בין יחידת הפנים והקיר או התקרה


קוד תקלה: 7

תאור התקלה: תקלת תקשורת בין יחידת פנים ליחידת חוץ


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. כבל החיבור בין יחידת הפנים ליחידת החוץ מחובר בצורה לא נכונה
2. כבל התקשורת מחובר בצורה רופפת
3. תקלת כבל התקשורת  
4. תקלה בכרטיס הבקרה של יחידת הפנים
5. תקלה בכרטיס הבקרה של יחידת החוץ
6. נתיך מעגל התקשורת פתוח
7. האיפיון של כבל התקשורת אינו נכון


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את כבל החיבור בהתאם לתרשים החיווט 
2. חבר מחדש את כבל התקשורת 
3. החלף את כבל התקשורת 
4. החלף את כרטיס הבקרה של יחידת הפנים 
5. החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ 
6. בדוק את מעגל התקשורת, כוונן את מתג ה-DIP ואת נתיך הקצר 
7. בחר כבל תקשורת מתאים בהתאם למדריך למשתמש


קוד תקלה: 8

תאור התקלה: חוסר איזון זרם פאזה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. קיימות תנודות של מעל 4% בספק הכוח
2. חיבור רופף של כבל כוח המדחס
3. תקלה במגען ה-AC
4. תקלת מנוע המדחס 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. הגנה רגילה 
2. חבר את החוטים מחדש בהתאם לתרשים החיווט 
3. החלף את מגען ה-AC 
4. החלף את המדחס


הערה: יישום דגמי אספקת כוח תלת-פאזיים


קוד תקלה: 9

תאור התקלה: תקלת זרם פאזה U 


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. תקלה או חיבור לא תקין בפתיל פאזה U של המדחס
2. תקלת כרטיס הבקרה של יחידת החוץ
3. תקלה במדחס


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. החלף את פתיל הכח של פאזה U  או חבר מחדש את פתיל הכח של פאזה U  בהתאם לתרשים החיווט 
2. החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ 
3. החלף את המדחס


הערה: יישום דגמי אספקת כוח תלת-פאזיים


קוד תקלה: 10

תאור התקלה: תקלת זרם פאזהV 


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
תקלה או חיבור לא תקין בפתיל פאזה V של המדחס


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
החלף את פתיל הכח של פאזה V  או חבר מחדש את פתיל הכח של פאזה V  בהתאם לתרשים החיווט


הערה: יישום דגמי אספקת כוח תלת-פאזיים


קוד תקלה: 11

תאור התקלה: תקלת פאזה לא נכונה 


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1. אספקת הכח התלת-פאזי בלתי תקינה
2. חיבור לא תקין של חיווט יחידת החוץ


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. הגנה רגילה, אנא בדוק את אספקת הכוח 
2. בדוק את חיבורי החיווט בהתאם לתרשים החיווט 


הערה: יישום דגמי אספקת כוח תלת-פאזיים


קוד תקלה: 12

תאור התקלה: היעדר מתח בפאזה  


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.אספקת הכח התלת-פאזי בלתי תקינה
2.חיבור לא תקין של חיווט יחידת החוץ
3.תקלה בכרטיס הבקרה של יחידת החוץ


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.הגנה רגילה
2.בדוק את חיבורי החיווט בהתאם לתרשים החיווט
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


הערה: יישום דגמי אספקת כוח תלת-פאזיים


קוד תקלה: 13

תאור התקלה: התקן הגנת חימום יתר של המדחס


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט התקן ההגנה מפני עומס יתר
2.תקלה בהתקן ההגנה מפני עומס יתר
3.אין מספיק נוזל קירור
4.צינור האינסטלציה ארוך מהרגיל, אך לא הוסיפו בו מספיק נוזל קירור
5.תקלת שסתום ההרחבה
6.תקלה בכרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט התקן ההגנה מפני עומס יתר
2.החלף את התקן ההגנה מפני עומס יתר
3.בדוק את נקודת ההלחמה של היחידה כדי לבדוק אם יש דליפה, ואז טען מחדש את נוזל הקירור
4.הוסף נוזל קירור
5.החלף שסתום הרחבה
6.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


קוד תקלה: 14

תאור התקלה: הופעל מפסק לחץ גבוה או שהיחידה הושבתה עקב הגנת לחץ גבוה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיווט רופף של התקן ההגנה מפני לחץ גבוה 
2.תקלת התקן ההגנה מפני לחץ גבוה 
3.כרטיס הבקרה של יחידת החוץ לא תקין
4.עומס יתר בקירור
5.עומס יתר בחימום. 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את התקן ההגנה מפני לחץ גבוה
2.החלף את התקן ההגנה מפני לחץ גבוה 
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ
4.אנא התייחס להערה 3
5.אנא התייחס להערה 4. 


הערה: ישים לדגמים עם מפסק או חיישן לחץ גבוה


קוד תקלה: 15

תאור התקלה: הגנת מפסק לחץ נמוך או שהיחידה הושבתה עקב הגנת לחץ נמוך


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.תקלת מפסק לחץ נמוך
2.חיבור רופף של חיווט מפסק לחץ נמוך
3.אין מספיק נוזל קירור
4.תקלת שסתום ההרחבה במצב חימום


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את החיווט של מפסק לחץ נמוך
2.החלף את מפסק הלחץ הנמוך
3.בדוק את נקודת ההלחמה של היחידה כדי לבדוק אם יש דליפה, ואז הוסף קצת נוזל קירור
4.החלף את שסתום ההרחבה


הערה: ישים לדגמים עם מפסק או חיישן לחץ נמוך 
 
טאג: יחידה חיצונית


קוד תקלה: 16

תאור התקלה: הגנת עומס יתר במצב קירור


סיבה אפשרית לאי תקינות: עומס יתר של המערכת


כיצד להתמודד עם הבעיה: אנא התייחס להערה 3.


קוד תקלה: 17

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת פריקה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן טמפרטורת הפריקה
2.תקלת חיישן טמפרטורת הפריקה
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן טמפרטורת הפריקה
2.החלף את חיישן טמפרטורת הפריקה
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


קוד תקלה: 18

תאור התקלה: מתח AC  בלתי תקין


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.מתח ה-AC >275V או <160V.
2.אי-תקינות מתח ה- AC במעגל הדגימה של כרטיס ההנעה.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.הגנה רגילה, אנא בדוק את רספקת הכוח
2.החלף את כרטיס ההנעה.


קוד תקלה: 19

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת יניקה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן טמפרטורת היניקה
2.תקלת חיישן טמפרטורת היניקה
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן טמפרטורת היניקה
2.החלף את חיישן טמפרטורת היניקה
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


קוד תקלה: 20

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת צינור הכניסה של המעבה


סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן הטמפרטורה עבור צינור הכניסה
2.תקלת חיישן הטמפרטורה עבור צינור הכניסה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן הטמפרטורה עבור צינור הכניסה
2.החלף את חיישן הטמפרטורה עבור צינור הכניסה


קוד תקלה: 21

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת צינור היציאה של המעבה
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן הטמפרטורה עבור צינור היציאה
2.תקלת חיישן הטמפרטורה עבור צינור היציאה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן הטמפרטורה עבור צינור היציאה
2.החלף את חיישן הטמפרטורה עבור צינור היציאה


קוד תקלה: 22

תאור התקלה: תקלת חיישן הפשרה
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן ההפשרה
2.תקלת חיישן ההפשרה
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן ההפשרה
2.החלף את חיישן ההפשרה
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


קוד תקלה: 23

תאור התקלה: תקלת חיישן צינור (דק) שסתום הרחבה A
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור דק)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור דק)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור דק)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור דק)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ


הערה: רק לסוגים יחידניים של MULTI-SPLIT ואינוורטר


קוד תקלה: 24

תאור התקלה: תקלת חיישן צינור (דק) שסתום הרחבה B
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה B  (צינור דק)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה B (צינור דק)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה B  (צינור דק)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה B  (צינור דק)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה:עבור יחידת חוץ MULTI-SPLIT


קוד תקלה: 25

תאור התקלה: תקלת חיישן צינור (דק) שסתום הרחבה C
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה C  (צינור דק)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה C  (צינור דק)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה C (צינור דק)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה C  (צינור דק)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה:עבור יחידת חוץ MULTI-SPLIT


קוד תקלה: 26

תאור התקלה: תקלת חיישן צינור (דק) שסתום הרחבה D
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה D  (צינור דק)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה D  (צינור דק)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה D  (צינור דק)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה D (צינור דק)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה:עבור יחידת חוץ MULTI-SPLIT


קוד תקלה: 27

תאור התקלה: תקלת חיישן (צינור עבה) שסתום הרחבה A
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור עבה)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור עבה)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור עבה)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה A  (צינור עבה)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה:עבור סוגים יחידניים של יחידת חוץ MULTI - SPLIT


קוד תקלה: 28

תאור התקלה: תקלת חיישן (צינור עבה) שסתום הרחבה B
 

סיבה אפשרית לאי תקינות: 
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה B  (צינור עבה)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה B (צינור עבה)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה B  (צינור עבה)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה B  (צינור עבה)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה: עבור יחידת חוץ MULTI-SPLIT


קוד תקלה: 29

תאור התקלה: תקלת חיישן (צינור עבה) שסתום הרחבה C
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה C  (צינור עבה)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה C  (צינור עבה)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה C (צינור עבה)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה C  (צינור עבה)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה: עבור יחידת חוץ MULTI-SPLIT


קוד תקלה: 30

תאור התקלה: תקלת חיישן (צינור עבה) שסתום הרחבה D
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט חיישן שסתום ההרחבה D  (צינור עבה)
2.תקלת חיישן שסתום ההרחבה D  (צינור עבה)
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן שסתום ההרחבה D  (צינור עבה)
2.החלף את חיישן שסתום ההרחבה D (צינור עבה)
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ. 


הערה: עבור יחידת חוץ MULTI-SPLIT


קוד תקלה: 31

תאור התקלה: לחץ הפריקה גבוה מדי
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.עומס יתר בקירור
2.עומס יתר בחימום


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.עומס יתר בקירור
2.עומס יתר בחימום


הערה: עבור יחידת חוץ VRF


קוד תקלה: 32

תאור התקלה: תקלת לחץ יניקה נמוך מדי
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.אין מספיק נוזל קירור בשביל היחידה
2.תקלת שסתום ההרחבה במצב חימום 
3.טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ נמוכה מדי במצב חימום


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.בדוק את נקודת ההלחמה כדי לוודא שלא קיימת נקודת דליפה, ואז הוסף קצת נוזל קירור
2.החלף את שסתום ההרחבה
3.היחידה חייבת לפעול בתחומי הטמפרטורות המותרות. 


הערה: עבור יחידת חוץ VRF


קוד תקלה: 40

תאור התקלה: חוסר איזון לחץ גבוה ולחץ נמוך לפני התנעת המדחס
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט חיישן לחץ גבוה/נמוך
2.חיבור רופף של חיווט שסתום המעקף


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1. חבר מחדש את החיווט של חיישן לחץ גבוה/נמוך
2. חבר מחדש את החיווט של שסתום המעקף


הערה: עבור יחידת חוץ VRF


קוד תקלה: 42

תאור התקלה: תקלת חיישן המתח
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבורים לא-נכונים או רפויים של חיישן המתח ביחידת החוץ 
2.תקלת חיישן המתח ביחידת החוץ 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את החיווט של  חיישן הזרם ביחידת החוץ 
2.החלף את חיישן המתח ביחידת החוץ 
3.החלף את כרטיס הבקרה ביחידת החוץ


קוד תקלה: 43

תאור התקלה: תקלת חיישן לחץ גבוה
 

 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט חיישן הלחץ הגבוה
2.תקלת חיישן הלחץ הגבוה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן הלחץ הגבוה
2.החלף את חיישן הלחץ הגבוה


הערה: VRF


קוד תקלה: 44

תאור התקלה: תקלת חיישן לחץ נמוך
 

 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט חיישן הלחץ הנמוך
2.תקלת חיישן הלחץ הנמוך
3.אי-תקינות של מעגל הדגימה של חיישן הלחץ הנמוך בכרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט חיישן הלחץ הנמוך
2.החלף את חיישן הלחץ הנמוך
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


קוד תקלה: 45

תאור התקלה: תקלת IPM
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט כרטיס ההנעה
2.חיבור לא נכון של חיווט כרטיס ההנעה


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט כרטיס ההנעה
2.חבר מחדש את חיווט כרטיס ההנעה


הערה: ישים לסוג INVERTER


קוד תקלה: 47

תאור התקלה: תקלת טמפטורת פריקה גבוהה מדי
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.אין מספיק נוזל קירור ביחידה
2.אין מספיק נוזל קירור ביחידה עקב אורך צינור האינסטלציה
3.שירות הויסות תקול
4.טמפרטורת הסביבה של יחידת החוץ גבוהה מדי


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.בדוק את נקודת ההלחמה כדי לוודא שאין נקודת דליפה, ואז הוסף קצת נוזל קירור
2.הוסף קצת נוזל קירור בהתאם למדריך ההתקנה למשתמש
3.החלף את שירות הויסות (כגון צינורית קפילרית, שסתום הרחבה)
4.הגנה רגילה


קוד תקלה: 48

תאור התקלה: תקלת מנוע מאוורר DC יחידה חיצונית ( מנוע מאוורר עליון)
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט מנוע מאוורר DC עליון
2.תקלת פתיל מנוע מאוורר DC עליון
3.תקלת מנוע מאוורר DC עליון
4.תקלת מעגל ההנעה של מנוע מאוורר DC עליון
5.המאוורר של יחידת החוץ נחסם. 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט מנוע מאוורר DC עליון
2.החלף את מנוע מאוורר DC עליון
3.החלף את מנוע מאוורר DC עליון
4.החלף את כרטיס ההנעה של מנוע המאוורר
5.בדוק את המאוורר של יחידת החוץ וודא שמאוורר יחידת החוץ יכול לפעול באופן רגיל.


קוד תקלה: 49

תאור התקלה: תקלה 2 של מנוע מאוורר DC יחידה חיצונית ( מנוע מאוורר תחתון)

 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט מנוע מאוורר DC תחתון
2.תקלת פתיל מנוע מאוורר DC תחתון
3.תקלת מנוע מאוורר DC תחתון
4.תקלת מעגל ההנעה של מנוע מאוורר DC תחתון
5.המאוורר של יחידת החוץ נחסם


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט מנוע מאוורר DC תחתון
2.החלף את מנוע מאוורר DC תחתון
3.החלף את מנוע מאוורר DC תחתון
4.החלף את כרטיס ההנעה של מנוע המאוורר
5.בדוק את המאוורר של יחידת החוץ וודא שמאוורר יחידת החוץ יכול לפעול באופן רגיל.


קוד תקלה: 50

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת שסתום הרחבה E

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט החיישן
2.תקלה בחיישן שסתום ההרחבה Eis
3.מעגל הדגימה לא תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט החיישן
2.החלף את החיישן עבור שסתום ההרחבה E
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ


הערה: עבור קופסת סיעוף


קוד תקלה: 63

תאור התקלה: תקלת חיישן זרם

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט חיישן הזרם
2.תקלה בחיישן הזרם
3.מעגל הדגימה לא תקין.


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את חיווט החיישן
2.החלף את חיישן הזרם
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ.


הערה: יישום דגמים יחידניים תלת-פאזיים של ספקי כוח ON/OFF


קוד תקלה: 66

תאור התקלה: תקלת חיישן טמפרטורת רדיאטור

 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף החיישן
2.תקלה בחיישן טמפרטורת הרדיאטור
3.מעגל הדגימה לא תקין


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את החיווט
2.החלף את חיישן הטמפרטורה
3.החלף את כרטיס הבקרה של יחידת החוץ


קוד תקלה: 67

תאור התקלה: הגנת טמפרטורת רדיאטור


קוד תקלה: 91

תאור התקלה: השבתת היחידה עקב תקלת חימום יתר של כרטיס IPM
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.טמפרטורת הסביבה ביחידת החוץ גבוהה מדי
2.מהירות מנוע המאוורר של יחידת החוץ נמוכה מדי  אם מנו ע המאוורר הינו מנוע מאוורר AC
3.יחידת החוץ לא הותקנה בהתאם לסטנדרט
4.הספק מתח אספקת הכוח נמוך מדי. 


כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.הגנה רגילה
2.בדוק את כבל המאוורר, והחלף את קבל המאוורר במקרה של תקלה
3.התקן מחדש את יחידת החוץ בהתאם למדריך משתמש להתקנה
4.הגנה רגילה.


קוד תקלה: 92

תאור התקלה: היחס בין לחץ הפריקה לבין לחץ היניקה גבוה מדי
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.מסנן שסתום ההרחבה הינו מלוכלך
2.ההפרש בין טמפרטורת חדר יחיד הפנים לבין טמפרטורת הסביבה של יחידת החוץ גבוה מדי
3.אין מספיק נוזל קירור ביחידה
4.תקלת שסתום ההרחבה או תקלת הצינורית הקפילרית
5.טמפרטורת הסביבה של יחידת החוץ נמוכה מדי במצב חימום. 
 
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.החלף את שסתום ההרחבה
2.הגנה רגיחה
3.בדוק את נקודת ההלחמה של היחידה כדי לוודא שאין נקודת דליפה, ואז הוסף קצת נוזל קירור
4.החלף את שסתום ההרחבה או את הצינורית הקפילרית
5.אנא דאג שהיחידה תתפקד בתחום הטמפרטורות המותרות


הערה: VRF


קוד תקלה: 93

תאור התקלה: תקלת אי-תאימות בין כמות יחידות הפנים לבין כמות יחידות הפנים שנקבעה 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.יחידת הפנים אינה נדלקת עבור כל היחידות
2.כמות היחידות שנקבעה אינה נכונה
3.הוסף או הורד מספר יחידות פנים.
 
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.הדלק את כל יחידות הפנים
2.אפס את הכמות של יחידות הפנים
3.אפס את הכמות של יחידות הפנים


הערה: VRF


קוד תקלה:  94

תאור התקלה: התנגשות כתובת יחידה חיצונית
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.הדלק את ה-POWER ON של כל יחידות הפנים
2.אפס את כמות יחידות הפנים
3.אפס את כמות יחידות הפנים.
 
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
שנה את הכתובת שנקבעה עבור יחידת החוץ. 


הערה: VRF


קוד תקלה: 95

תאור התקלה: תקלת כמות יתר של נוזל קירור
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
יש ליחידה יותר מדי נוזל קירור
 
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
פרוק את נוזל הקירור וטען את נוזל הקירור בהתאם לתוכן לוחית נתוני המכשיר


הערה: VRF


קוד תקלה: 96

תאור התקלה: תקלת כמות חסרה של נוזל קירור
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
יש יותר מדי חומר קירור ביחידה
 
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
פרוק את נוזל הקירור וטען את נוזל הקירור בהתאם לתוכן לוחית נתוני המכשיר


הערה: VRF


קוד תקלה: 97

תאור התקלה: תקלת קומוטציה של שסתום 4-כיווני
 

סיבה אפשרית לאי תקינות:
1.חיבור רופף של חיווט שסתום 4-כיווני
2.תקלת סליל השסתום ה-4-כיווני
3.תקלת השסתום ה-4-כיווני
4.תקלת לוח ההנעה של השסתום ה-4-כיווני.
 
כיצד להתמודד עם הבעיה: 
1.חבר מחדש את החיווט של השסתום ה-4-כיווני
2.החלף את סליל השסתום ה-4-כיווני
3.החלף את השסתום ה-4-כיווני
4.החלף את לוח ההנעה של השסתום ה-4-כיווני.


הערה: עבור דגמים יחידניים של VRF ואינוורטר


רכישת מזגן
שירות לקוחות