חיפוש

קודי תקלות – קובץ 26

קוד תקלה: E2

תקלות בטמפ' החדר, תקלה בחיישן הטמפ' בדוק את החיישן והחלף במידת הצורך


קוד תקלה: E3

טמפ' סוללה שגויה, תקלה בטמפ' סוללה, בדוק את החיישן והחלף במידת הצורך


הערה:

כאשר מוצג "DF" בתצוגת המזגן, המשמעות היא שהסוללה במצב הפשרה. זהוא מצב רגיל.


קוד תקלה: FL

מיכל המים מלא, בדוק כמות מים במיכל הפנימי, בדוק תקינות מצוף

רכישת מזגן
שירות לקוחות