חיפוש

קודי תקלות – קובץ 27

קוד תקלה E1

הגנת קיפאון שביצע המזגן 3 פעמים רצופות. הדבר נוצר בד" כ כתוצאה מוחסר גז.


קוד תקלה E2

רגש אוויר חוזר מקוצר או לא מחובר. יש לבדוק חיבור רגש א"ח ( צבע לבן )


קוד תקלה E3

רגש סוללת מאייד מקוצר או לא מחובר. יש לבדוק חיבורי רגש סוללת מאייד (צבע שחור).


קוד תקלה E4

רגש סוללת מעבה מקוצר או לא מחובר. יש לבדוק חיבורי רגש סוללת מעבה (כבל תקשורת בצבע לבן. הרגש נמצא במעבה).


קוד תקלה E5

תקלת עינית. יש לבדוק מצב מפסקים בגב העינית בכדי לוודא מצב תקין (במקרה של התקנת 2 עניות, נדרש לשנות את מצב המפסק באחת מהעניות בלבד). במידה ואין בעיית מפסקים יש לוודא חיבור תקין של הכבל בין העינית לבין הפיקוד. כמו כן לוודא כי הכבל אינו קרוע. במידה והעינית והכבל נמצאו כתקינים


קוד תקלה E7

הגנת מתח גבוה או נמוך. יש לבדוק האם מגיע מתח למזגן (לוודא כי קיים מתח 220 וולט)


קוד תקלה E8

לחץ ראש גבוה ייתכן ופילטרים סתומים ו/או ייתכן ותריסי אספקת האוויר בחדרים סגורים (גוף זר מפריע לתנועת האוויר) יש לוודא כי לא קיים מצב של קצר אוויר במעבה. במידה והבעיה לא נפתרה.


קוד תקלה E9

יש לבצע הצלבה בין כבל תקשורת פרשוסטט, לבין כבל תקשורת רגש סוללת מעבה.


קוד תקלה E0

גנת פרשוסטט - במזגנים המיני מרכזיים יש צורך בכבל 10 גידים בכדי לאפשר הגנת פרשוסטט במעבה. תקלה זאת תופיע במידה והגנת הפרשוסטט אינה מחוברת. בכדי להימנע מתקלה זאת יש לוודא כי קיימים 10 גידים (כבל בין יחידות) לטובת תפעולו התקין של המזגן.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות