חיפוש

קודי תקלות – קובץ 28

קוד תקלה E0

הגנת זרם גבוהה:

סיבה: כאשר הזרם פועל מעל ערך ההגנה הנוכחי (25A) וממשיך במשך 3 שניות, המזגן יפסיק.

לאחר שהמדחס נעצר למשך 4 דקות, המזגן יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

אם זה קורה 3 פעמים בתוך שעה אחת, המזגן יפסיק ויציג את קוד השגיאה E0 (לא להתחיל באופן אוטומטי שוב).

אתה יכול לכבות ולהפעיל שוב כדי להסיר את E0.

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. רשת החשמל אינה יציבה יש לבדוק את יציבות המתח חשמל בדירה.
2. תנאי השימוש הוא קריטי מאוד (יש לבדוק את המזגן בתנאים: קירור או חימום, הגדרת טמפרטורה, טמפרטורת פנים, טמפרטורה בחוץ).
3. בדוק את לחץ הגז במערכת.


קוד תקלה E1

תקלת חיישן טמפרטורה יחידה פנימית:

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה הפנימית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן טמפרטורה יחידה פנימית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (15K? מתחת לטמפרטורה של (25oC)
2. בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות. אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהמערכת ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה הפנימיים של מערכות אינוורטר בעלי התנגדות של 15K?.

אל תשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקונים או תחזוקה שכן זה עלול לגרום לקריאה לא נכונה של הטמפרטורה על ידי המערכת וליצור תקלות בהפעלה וכיבוי. באפשרותך לשנות את מצב ההפעלה של המזגן ל- "אוורור" ולבחון את דיוק החיישן באמצעות בדיקת רמת הטמפרטורה המופיעה בתצוגה.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות העולה על 15K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך נמוך מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכיבוי המערכת כתוצאה מתקלה במצב חימום או לתקלת הפעלה במצב קירור.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות נמוכה מ- 15K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך גבוה מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכיבוי המערכת כתוצאה מתקלה במצב קירור או לתקלת הפעלה במצב חימום.


קוד תקלה E2

תקלת חיישן סוללה יחידה חיצונית

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה הפנימית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן טמפרטורה יחידה פנימית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (20K? במכשיר המרת תדירות)
2. בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות. חיישן הסוללה מושפע בנקל מלחות כאשר חוט החיישן ממוקם מעל צינור הנחושת.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהמערכת ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה הפנימיים של מערכות אינוורטר בעלי התנגדות של 20K?. אל תשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקונים או תחזוקה שכן זה עלול לגרום לקריאה לא נכונה של הטמפרטורה על ידי המערכת וליצור תקלות בהפעלה וכיבוי.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות העולה על 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך נמוך מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכניסות תכופות למצב הפשרה, להפשרה מדומה או לתקלת הגנה בזמן פעולת קירור.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות נמוכה מ- 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך גבוה מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לתקלת הפשרה בזמן הפעלת חימום או להגנה בהפעלת המזגן בזמן פעולת קירור.


קוד תקלה E3

תקלת חיישן סוללה יחידה פנימית

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה הפנימית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן יחידה פנימית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (20K? במכשיר המרת תדירות)
2. בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות. חיישן הסוללה מושפע בנקל מלחות כאשר חוט החיישן ממוקם מעל צינור הנחושת.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהסוללה הפנימית ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה הפנימיים של מערכות אינוורטר בעלי התנגדות של 20K?.

אין להשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקון או תחזוקה. הדבר עלול לגרום להפעלת הפשרה או הגנת התחממות יתר בגלל קריאת טמפרטורה לא נכונה של המערכת.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות גבוהה מ- 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך נמוך מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לתקלת לחץ גבוה בהגנת קירור יתר במערכת בזמן פעולת חימום או להפעלות תכופות של הפשרה בזמן הפעלת קירור.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות העולה על 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך גבוה מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכניסות תכופות למצב הפשרה במצב חימום, או להגנת יתר בזמן הפעלת קירור.


קוד תקלה E4

תקלת מאוורר יחידה פנימית בדגם עילי (מנוע PG)

סיבה: מנוע PG מצויד בקו בקרת מהירות. כאשר רמת המהירות מקו הבקרה אינה מתקבלת על ידי לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, אין למערכת דרך אחרת לקרוא את מהירות סיבובי המנוע. הדבר גורם להודעת תקלה "תקלת מאוורר יחידה פנימית". להלן הגורמים העיקריים להיעלמות הפידבק מקו הבקרה:

1. המאוורר תקוע.
2. רכיב משוב המהירות במאוורר תקול.
3. תקלה בקבלת אות ממעגל משוב המהירות מלוח הפיקוד הראשי

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק האם המאוורר יכול לפעול לפרק זמן ממושך לפני קורות התקלה. אם כן, ניתן לבודד את הסיבה לתקלה המכאנית.
2. נתק את אספקת החשמל והוצא את להבי מאוורר היחידה הפנימית בידיך ובדוק אם יש התנגדות. תקלות מאוורר היחידה הפנימית עלולות לעתים להתרחש בעקבות בעיית תיאום מסבים.
3. חבר מחדש את חיווט הדרייבר ואת חיווט משוב המהירות כדי לשלול תקלה בגלל חיבורים רפויים.
4. בדוק האם מחבר הפלאג-אין של משוב המהירות בלוח הבקרה משוחרר ומשוך את הטרמינל מעט לבדיקה אם יש צורך.

החלף את המנוע במזגן התקול במנוע PG אחר (אל תחבר עדיין את המאוורר), אם לוח הפיקוד עדיים מציין תקלת מאוורר יחידה פנימית, החלף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. אם התקלה נעלמת, החלף את מאוורר היחידה הפנימית.

תשומת לב מיוחדת:

לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית אינו מציג "תקלת מאוורר יחידה פנימית" כאשר המאוורר עדיין מסתובב. לעתים, תקלות מסוג זה אינן מוצגות גם כאשר תקלת המאוורר היא ברורה (כגון מהירות סיבוב נמוכה בגלל תקלת קבלים של המאוורר, או מהירות לא אחידה בגלל משוב מהירות חריג).

כאן נדרשת סבלנות של הטכנאי לטיפול בתקלת המאוורר. יהיה עליך להשוות את הפעולה למצב תקין ולאתר ולפתור את הבעיה בדרך חלופית.


קוד תקלה E4 (מנוע DC)

תקלת מאוורר יחידה פנימית בדגם עילי (מנוע DC)

סיבה: מאוורר היחידה הפנימית בחלק מהדגמים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה, מופעל באמצעות מנוע DC ומתג ירוק דרכו לוח הפיקוד הראשי שולט בו ומקבל נתונים חוזרים אודות מהירות בזמן אמת. כאשר לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית אינו מקבל נתונים אודות מהירות הסיבוב, תוצג תקלת מנוע DC. היעדר משוב למהירות הסיבוב יכול להיגרם על ידי:

1. המנוע תקוע ואינו פועל.
2. הרכיב המספק מידע אודות הסיבוב ואשר נמצא על המאוורר, תקול.
3. קיימת תקלה במעגל קריאת נתוני משוב המהירות בלוח הבקרה הראשי של היחידה הפנימית.

תהליך הבדיקה: האן מנוע ה-DC תקוע בגלל גוף זר -> מנוע מקולקל -> מחברי טרמינל המנוע -> לוח פיקוד ראשי של היחידה הפנימית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק האם המאוורר מאיץ למהירות גבוהה מאד לפני קורות התקלה. אם המאוורר פועל לפרק זמן לפני קורות התקלה, ניתן לבודד את הסיבה לתקלה המכאנית.
2. חבר ונתק את חיבור הטרמינל של מנוע ה-DC שוב כדי לשלול תקלת מאוורר בגלל חיבורים רופפים ומשוך מעט את הטרמינל לצורך בדיקה אם יש צורך בכך.
3. החלף את המנוע במזגן התקול במנוע DC אחר וחבר אותו ללוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. (אל תחבר עדיין את המאוורר), אם לוח הפיקוד עדיים מציין תקלת מנוע DC, החלף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. אם התקלה נעלמת, החלף את מנוע ה-DC. באמצעות מד מתח ניתן להבחין בין תקלת לוח פיקוד ראשי או תקלת מנוע על באופן הבא: חבר את המנוע ללוח הפיקוד הראשי ושים לב לחיווט השני (צהוב) ולרביעי (שחור) שבצד החיצוני ביותר מבין ארבעת חוטי טרמינל מנוע ה- DC. לאחר הפעלת המזגן במצב קירור לזמן מה, המתח בין החוט הצהוב לשחור צריך לעלות בהדרגה והמנוע אמור להאיץ בהדרגה. אם מנוע ה- DC עדיין לא מסתובב, המסקנה היא שמנוע ה-DC פגום.

תשומת לב מיוחדת:

חלוקת 5 חוטים ספור מהצד החיצוני של ארבעת חוטי הטרמינל של מנוע ה-DC, החוט הכחול הראשון הוא של משוב המהירות ועם מתח של 0.5-5V כאשר המנוע מסתובב. החוט הצהוב השני הוא הזנה למנוע במתח של 2.0-7.5V כאשר המנוע מסתובב. החוט הלבן השני במתח של 15V הוא קו מתח של 15V עם מתח של 15V במצב רגיל.310V החוט הרביעי השחור במתח של0V DC הוא חוט הארקה המהווה אמת מידה לכל בדיקות המתח. החוט החמישי (אדום) במתח של 310V במצב רגיל ויש להיזהר מהתחשמלות.


טבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות