חיפוש

קודי תקלות – קובץ 29

קוד תקלה E1

תקלת חיישן טמפרטורה יחידה פנימית:

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה הפנימית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן טמפרטורה יחידה פנימית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (15K? מתחת לטמפרטורה של 25oC במערכת אינוורטר)
2. בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהמערכת ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה הפנימיים של מערכות אינוורטר בעלי התנגדות של 15K?.

אל תשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקונים או תחזוקה שכן זה עלול לגרום לקריאה לא נכונה של הטמפרטורה על ידי המערכת וליצור תקלות בהפעלה וכיבוי. באפשרותך לשנות את מצב ההפעלה של המזגן ל- "אוורור" ולבחון את דיוק החיישן באמצעות בדיקת רמת הטמפרטורה המופיעה בתצוגה.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות העולה על 15K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך נמוך מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכיבוי המערכת כתוצאה מתקלה במצב חימום או לתקלת הפעלה במצב קירור.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות נמוכה מ- 15K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך גבוה מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכיבוי המערכת כתוצאה מתקלה במצב קירור או לתקלת הפעלה במצב חימום.


קוד תקלה E0

הגנת זרם גבוהה:

סיבה: כאשר הזרם פועל מעל ערך ההגנה הנוכחי (25A) וממשיך במשך 3 שניות, המזגן יפסיק.

לאחר שהמדחס נעצר למשך 4 דקות, המזגן יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

אם זה קורה 3 פעמים בתוך שעה אחת, המזגן יפסיק ויציג את קוד השגיאה E0 (לא להתחיל באופן אוטומטי שוב).

אתה יכול לכבות ולהפעיל שוב כדי להסיר את E0.

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. רשת החשמל אינה יציבה יש לבדוק את יציבות המתח חשמל בדירה.
2. תנאי השימוש הוא קריטי מאוד. (יש לבדוק את המזגן בתנאים: קירור או חימום, הגדרת טמפרטורה, טמפרטורת פנים, טמפרטורה בחוץ).
3. בדוק את לחץ הגז במערכת.


קוד תקלה E2

תקלת חיישן סוללה יחידה חיצונית

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה הפנימית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן טמפרטורה יחידה פנימית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (20K? במערכת אינוורטר)
2. בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות. חיישן הסוללה מושפע בנקל מלחות כאשר חוט החיישן ממוקם מעל צינור הנחושת.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהמערכת ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה הפנימיים של מערכות אינוורטר בעלי התנגדות של 20K?.

אל תשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקונים או תחזוקה שכן זה עלול לגרום לקריאה לא נכונה של הטמפרטורה על ידי המערכת וליצור תקלות בהפעלה וכיבוי.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות העולה על 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך נמוך מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכניסות תכופות למצב הפשרה, להפשרה מדומה או לתקלת הגנה בזמן פעולת קירור.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות נמוכה מ- 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך גבוה מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לתקלת הפשרה בזמן הפעלת חימום או להגנה בהפעלת המזגן בזמן פעולת קירור.


קוד תקלה E3

תקלת חיישן סוללה יחידה פנימית

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה הפנימית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן יחידה פנימית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (20K? במכשיר המרת תדירות)
2. בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות. חיישן הסוללה מושפע בנקל מלחות כאשר חוט החיישן ממוקם מעל צינור הנחושת.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהסוללה הפנימית ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה הפנימיים של מערכות אינוורטר בעלי התנגדות של 20K?. אין להשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקון או תחזוקה. הדבר עלול לגרום להפעלת הפשרה או הגנת התחממות יתר בגלל קריאת טמפרטורה לא נכונה של המערכת.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות גבוהה מ- 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך נמוך מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לתקלת לחץ גבוה בהגנת קירור יתר במערכת בזמן פעולת חימום או להפעלות תכופות של הפשרה בזמן הפעלת קירור.

במקרה של שימוש בחיישן בעל התנגדות העולה על 20K?, קריאת הטמפרטורה תציג ערך גבוה מזו שבפועל. עובדה זו עלולה לגרום לכניסות תכופות למצב הפשרה במצב חימום, או להגנת יתר בזמן הפעלת קירור.


קוד תקלה E4 (מנוע PG)

תקלת מאוורר יחידה פנימית בדגם עילי (מנוע PG)

סיבה: מנוע PG מצויד בקו בקרת מהירות. כאשר רמת המהירות מקו הבקרה אינה מתקבלת על ידי לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, אין למערכת דרך אחרת לקרוא את מהירות סיבובי המנוע. הדבר גורם להודעת תקלה "תקלת מאוורר יחידה פנימית". להלן הגורמים העיקריים להיעלמות הפידבק מקו הבקרה:

1. המאוורר תקוע.
2. רכיב משוב המהירות במאוורר תקול.
3. תקלה בקבלת אות ממעגל משוב המהירות מלוח הפיקוד הראשי.

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק האם המאוורר יכול לפעול לפרק זמן ממושך לפני קורות התקלה. אם כן, ניתן לבודד את הסיבה לתקלה המכאנית.
2. נתק את אספקת החשמל והוצא את להבי מאוורר היחידה הפנימית בידיך ובדוק אם יש התנגדות. תקלות מאוורר היחידה הפנימית עלולות לעתים להתרחש בעקבות בעיית תיאום מסבים.
3. חבר מחדש את חיווט הדרייבר ואת חיווט משוב המהירות כדי לשלול תקלה בגלל חיבורים רפויים.
4. בדוק האם מחבר הפלאג-אין של משוב המהירות בלוח הבקרה משוחרר ומשוך את הטרמינל מעט לבדיקה אם יש צורך.

החלף את המנוע במזגן התקול במנוע PG אחר (אל תחבר עדיין את המאוורר), אם לוח הפיקוד עדיים מציין תקלת מאוורר יחידה פנימית, החלף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. אם התקלה נעלמת, החלף את מאוורר היחידה הפנימית.

תשומת לב מיוחדת:

לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית אינו מציג "תקלת מאוורר יחידה פנימית" כאשר המאוורר עדיין מסתובב. לעתים, תקלות מסוג זה אינן מוצגות גם כאשר תקלת המאוורר היא ברורה (כגון מהירות סיבוב נמוכה בגלל תקלת קבלים של המאוורר, או מהירות לא אחידה בגלל משוב מהירות חריג).

כאן נדרשת סבלנות של הטכנאי לטיפול בתקלת המאוורר. יהיה עליך להשוות את הפעולה למצב תקין ולאתר ולפתור את הבעיה בדרך חלופית.


קוד תקלה E4

תקלת מאוורר יחידה פנימית בדגם עילי (מנוע DC)

סיבה: מאוורר היחידה הפנימית בחלק מהדגמים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה, מופעל באמצעות מנוע DC ומתג ירוק דרכו לוח הפיקוד הראשי שולט בו ומקבל נתונים חוזרים אודות מהירות בזמן אמת. כאשר לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית אינו מקבל נתונים אודות מהירות הסיבוב, תוצג תקלת מנוע DC. היעדר משוב למהירות הסיבוב יכול להיגרם על ידי:

1. המנוע תקוע ואינו פועל.
2. הרכיב המספק מידע אודות הסיבוב ואשר נמצא על המאוורר, תקול.
3. קיימת תקלה במעגל קריאת נתוני משוב המהירות בלוח הבקרה הראשי של היחידה הפנימית.

תהליך הבדיקה: האם מנוע ה-DC תקוע בגלל גוף זר -> מנוע מקולקל -> מחברי טרמינל המנוע -> לוח פיקוד ראשי של היחידה הפנימית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק האם המאוורר מאיץ למהירות גבוהה מאד לפני קורות התקלה. אם המאוורר פועל לפרק זמן לפני קורות התקלה, ניתן לבודד את הסיבה לתקלה המכאנית.
2. חבר ונתק את חיבור הטרמינל של מנוע ה-DC שוב כדי לשלול תקלת מאוורר בגלל חיבורים רופפים ומשוך מעט את הטרמינל לצורך בדיקה אם יש צורך בכך.
3. החלף את המנוע במזגן התקול במנוע DC אחר וחבר אותו ללוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. (אל תחבר עדיין את המאוורר), אם לוח הפיקוד עדיים מציין תקלת מנוע DC, החלף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. אם התקלה נעלמת, החלף את מנוע ה-DC.

באמצעות מד מתח ניתן להבחין בין תקלת לוח פיקוד ראשי או תקלת מנוע על באופן הבא: חבר את המנוע ללוח הפיקוד הראשי ושים לב לחיווט השני (צהוב) ולרביעי (שחור) שבצד החיצוני ביותר מבין ארבעת חוטי טרמינל מנוע ה- DC. לאחר הפעלת המזגן במצב קירור לזמן מה, המתח בין החוט הצהוב לשחור צריך לעלות בהדרגה והמנוע אמור להאיץ בהדרגה. אם מנוע ה- DC עדיין לא מסתובב, המסקנה היא שמנוע ה-DC פגום.

תשומת לב מיוחדת:

חלוקת 5 חוטים ספור מהצד החיצוני של ארבעת חוטי הטרמינל של מנוע ה-DC, החוט הכחול הראשון הוא של משוב המהירות ועם מתח של 0.5-5V כאשר המנוע מסתובב. החוט הצהוב השני הוא הזנה למנוע במתח של 2.0-7.5V כאשר המנוע מסתובב. החוט הלבן השני במתח של 15V הוא קו מתח של 15V עם מתח של 15V במצב רגיל.310V החוט הרביעי השחור במתח של 0V DC הוא חוט הארקה המהווה אמת מידה לכל בדיקות המתח. החוט החמישי (אדום) במתח של 310V במצב רגיל ויש להיזהר מהתחשמלות.


קוד תקלה E5

תקלת תקשורת פנימית וחיצונית

סיבה: מערכת האינוורטר דורשת תקשורת פנימית וחיצונית. כאשר אין תקשורת, יחידות הפנים והחוץ יציגו "תקלת תקשורת יחידה פנימית וחיצונית". רק "לוח פיקוד ראשי יחידה פנימית, כבל תקשורת ולוח פיקוד יחידה חיצונית" נוגעים לתקשורת. אך לעתים תקלת התקשורת תוצג כאשר ליחידה החיצונית אין אספקת כוח והיחידה הפנימית לא יכולה לתקשר עם היחידה החיצונית בגלל בעיות אחרות. במצב כזה אין מדובר בתקלת תקשורת בלבד ויש לטפל בבעיה בדרכים חלופיות.

תהליך הבדיקה: בדוק וודא שניתן להפעיל את היחידה החיצונית (במצב רגיל, נורית החיווי תיכבה לאחר שהיא דולקת למספר שניות, הממסר נכנס לפעולה וה- PTP לא יתחמם מאד)

1. האם ניתן להדליק ולהפעיל: האם היחידה הפנימית והיחידה החיצונית מתאימות -> האם רצף הפאזות של החיווט הפנימי והחיצוני נכון (החוט החי של היחידה הפנימית מתחבר לזה של היחידה החיצונית, החוט הניטראלי של היחידה הפנימית מתחבר לזה של היחידה החיצונית) -> חיבורי החיווט תקינים -> החלפת לוח פקוד ראשי יחידה פנימית -> החלפת לוח פיקוד ראשי יחידה חיצונית

לא ניתן להדליק ולהפעיל: האם ניתן לספק AC 220V לבלוק הטרמינל של היחידה החיצונית -> האם מיישר הזרם ופאנל המודול מחוללים DC 310V -> האם לוח הפיקוד הראשי של היחדה החיצונית יכול לחולל מתח נמוך של DC 5V -> האם לוח הפיקוד של היחידה החיצונית מציג את סטטוס האיפוס התקופתי.

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. ראשית על היחידה הפנימית והחיצונית להתאים ולהיות מחוברות נכון.
2. בדוק את לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית, הפעל את המזגן, שלוש נוריות חיווי דולקות ולאחר מכן כבות מהממספר נכנס לפעולה. אם לא זה המצב, הדבר מעיד על בעיית אספקת כוח.
3. חבר את כבל התקשורת השחור S לטרמינל N שביחידה החיצונית. הפעל את המזגן, אם תקלה "E5" עדיין מוצגת, יש להחליף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית. אם התקלה "E5" עדיין מוצגת בזמן זה, עבור לשלב 4.
4.החלף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית. אם קוד התקלה E5 ממשיך להופיע, התקלה ככל הנראה בכרטיס הפיקוד ביחידה החיצונית.

תשומת לב מיוחדת:

כאשר היחידה החיצונית לא ניתנת להפעלה אם לוח הטרמינל של היחידה הפנימית אינו מספק מתח של 220V, החלף את לוח הפיקוד הראשי. אם לוח הטרמינל כן מספק את המתח, בדוק ראשית כי הנתיך, המחולל ומייצב הזרם במצב תקין. עדיין קיימת תקלה, החלף את כל לוח הפיקוד של היחידה החיצונית. ביחידות החוץ הכוללות מספר לוחות פונקציונליות, נסה לנתק את חיווט המתח הנמוך בחלק בלוחות הבקרה של היחידה החיצונית ולאחר מכן הפעל את היחידה החיצונית. אם היחידה החיצונית ניתנת להפעלה בהצלחה, מדובר בתקלת פנל המודולים. אם לא ניתן להפעיל את היחידה בהצלחה, החלף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית.


קוד תקלה F0

תקלת מאוורר DC חיצוני (טרמינל מנוע 3 פזות)

סיבה: יחידת האינוורטר החיצונית שלנו מופעלת עם מנוע DC 3 פזות מאז שנת 2013. אין לה מעגל משוב מהירות אך 3 גידים ועיקרון ההפעלה דומה לזה של המדחס. לוח הפיקוד הראשי יציג "תקלת מאוורר DC חיצוני" עם הופעת חוסר איזון בזרם בשלוש הגידים של המנוע.

תהליך הבדיקה: האם מנוע ה-DC תקוע בגלל גוף זר -> מחברי טרמינל המנוע -> לוח פיקוד ראשי של היחידה החיצונית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. ראשית בדוק ושלול את קיומו של מעצור מכני בלהבי המאוורר החיצוני.
2. בדוק וודא את חיבורי טרמינל המאוורר כי הם תקינים. אם מאוורר היחידה החיצונית שזה עתה הותקן מסתובב הפוך, ראשית בדוק את סדר 3 הגידים לפי הצבעים או החלף 2 מתוך 3 גידי המנוע ובדוק שוב אם המנוע מסתובב בכיוון הנכון.

מנוע ה-DC בהתקנה זו הוא יחסית פשוט ואמין כך שבסיר להניח שמקור התקלה הוא בדרייבר בלוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית. על הטכנאים להביא אתם מראש לוח פיקוד ראשי ליחידה החיצוני לפני תחילת ביצוע תחזוקה או תיקונים. אם פעולת המאוורר חוזרת לתקנה לאחר החלפת לוח הפיקוד הראשי, נין להסיק שמקור התקלה היה בלוח הפיקוד. אם המאוורר עדיין מראה תקלה של מנוע ה-DC, יש להחליף את המנוע.

תשומת לב מיוחדת:

שלא כמו במנוע DC 5 פזות, יתרחש תהליך נעילת מיקום להבים לפני שמנוע DC 3 פזות מתחיל להסתובב. להבי המאוורר ירטטו מכנית למשך 3-5 שניות ולאחר מכן יתחילו להסתובב לאט באופן רגיל.


קוד תקלה F1

תקלת מודול הגנה

סיבה: מודול הכוח מהוו את החלק שמניע את המדחס לפעולה באופן ישיר. מודול זה יכול להגן על המדחס בפני זרם יתר, מתח יתר או התחממות יתר והוא עוצר את המדחס. באותו הזמן המודול יישלח פקודת "דרישת כיבוי" לפנל המודולים. התקלה המוגדרת כ-"דרישת כיבוי" מכונה "תקלת הגנת מודול"

תהליך הבדיקה: מתח אספקה -> חיווט מדחס, חיווט מחולל -> נעילת מערכת -> נזק לפנל המודול -> נזק ללוח הפיקוד החיצוני -> מדחס פגום

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. האם סדר הגידים במדחס אינו נכון וגורם למדחס להסתובב הפוך? נסה להחליף את גידי המדחס בפזות U-V ובדוק האם הבעיה תוקנה?
2. בדוק אם מתח הזינה אינו יציב ומאד תנודתי ובדוק אם לחץ המערכת תקין. לחץ מערכת גבוה יגרום לבעיות בסיבובי המדחס.
3. האם פנל המודול מחובר לרדיאטור היטב? האם הוא יגרום לקירור עודף? האם מחליפי החום הפנימי והחיצוני נקיים? לכלוך עלול לגרום להולכת חום ירודה וללחץ מערכת גבוה.
4. אם מופיעה תקלת "הגנת מודול" מיד עם ההפעלה, קרוב לוודאי שמקור התקלה לא קשור למתח הזינה וללחץ המערכת. מומלץ לבדוק האם יש רכיב כלשהו שניזוק כתוצאה מפריקה חשמלית ליד פנל המודול. השתמש במד מתח כדי לקבוע כי ההתנגדות בין שני גידי המדחס זהה. ההתנגדות בין שני גידי המדחס במצב תקין אמורה להיות קטנה מאד ברמת ohm ובעיקרון שווה. לאחר מכן בדוק באמצעות מגה מטר אם התנגדות הבידוד של שלושת גידי המדחס כנגד גיד הארקה הוא תקין (ברמה של MΩ במצב תקין) ובדוק האם גיד המחולל מחובר היטב לאו שהמחולל פגום.
5. בדוק האם גידי הזנת החשמל 15V ו- V5 (V3.3) במודול בעלי מתח יציב ושלול א תקלת המודול שנגרמה עקב הזנת חשמל ללוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית.
6. שיטות לקביעה האם מודול הכוח פגום: השתמש ב"מיקום הדיודה" של מד המתח כדי למדוד את מאפייני ה- P של פנל המודול כנגד שלושת הפזות U-V-W בהתאמה. מדוד את מודול הכוח P-U, P-V ו- P-W. ישנה תמיד רמת התנגדות אין סוף בצד אחד וקבועה לפי רמת המתח בצד השני (לרוב 0.5V).מדוד את מאפייני N-U, N-V ו- N-W באותו האופן. אם קיים קצר בזמן המדידות, המשמעות היא שהמודול פגום.
7. החלף את המודול במודול תקין לבדיקה. אם תוצאות הבדיקה תקינות לאחר החלפת המודול, המסקנה היא שהמודול המקורי פגום.

לאחר שלילת בעיות גידי המודול, מערכת והזנת כוח, יש לאבחן באמצעות השמיעה. אם נשמע רק צליל אלקטרומגנטי והמדחס אינו פועל, או שנשמע צליל הפעלה לא שגרתי לאחר שהמדחס פועל זמן מה ולאחר מכן כבה ומציג תקלה. רוב הסיכויים שהמדחס חסום או פגום, קח בחשבון אפשרות של החלפת המדחס.


קוד תקלה F2

תקלת הגנת PFC

סיבה: לוח PFC הנו רכיב במזגן האינוורטר המשמש לקביעת פקטור תיקון אספקת כוח והגברת מתח. כאשר לוח ה- PFC אינו יכול לבצע כיול כוח באופן תקין בגלל מתח וזרם יתר, תוצג התקלה "תקלת הגנת PFC" והפונקציונליות שלו תשולב עם פנל המודול או עם לוח הפיקוד הראשי.

תהליך הבדיקה: מתח הזנה -> נתיב הזנת AC ו- DC -> חוט תקשורת לוח PFC -> לוח PFC -> לוח פיקוד ראשי

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם מתח הזינה אינו יציב ומאד תנודתי או שהמתח נמוך מדי (מתחת ל- AC 135V)
2. המחולל הנו אחד מרכיבי הליבה של ה- PFC. בדוק אם המחולל עצמו פגום ואם חיווט חיבורי המחולל במצב לא תקין, המשביתים את פעולת ה-PFC. אין להסיר את המחולל ולהחליף את ידי סגירת המעגל בשום מקרה.
3. אם מופיעה תקלת "הגנת מודול" מיד עם ההפעלה, קרוב לוודאי שמקור התקלה לא קשור למתח הזינה. מומלץ לבדוק האם יש רכיב כלשהו שניזוק כתוצאה מפריקה חשמלית ליד פנל המודול.
4. בדוק האם גידי הזנת החשמל 15V ו- V5 (V3.3) ללוח ה-PFC בעלי מתח יציב ושלול א תקלת ה-PFC שנגרמה עקב הזנת חשמל ללוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית.
5. החלף את לוח ה-PFC באחד תקין לבדיקה. אם תוצאות הבדיקה תקינות לאחר החלפת ה-PFC, המסקנה היא שה-PFC המקורי פגום.
6. אין לשלול כי האפשרות שמקור התקלה ב-PFV באספקת הכוח 15V או 5V לפנל המודול.
7. חלק מהמודולים משלבים את פעולת ה-PFC והמדחס במודל משולב אחד כך שיש להחליף רק במודול משולב.

בפנלים מסוג בודד עם שבב יחיד, אם תקלת הגנת ה-PFC מופיעה, ואין בעיה באספקת המתח, חיבור המחולל או המחולל, יש להחליף רק את בקר היחידה החיצונית.


קוד תקלה F3

תקלת מדחס יצא מסנכרון

סיבה: פנל המודול בודק באופן קבוע את זרם גידי המדחס ומחשב את מיקום סיבוב המדחס בזמן עבודה. כאשר המדחס סוטה בהרבה ממצב פעולה תקין, תופיע תקלת "מדחס יצא מסנכרון" מכיוון שזרם גידי המדחס גבוה מדי או שלא ניתן לקבוע את מיקום סיבוב המדחס. תקלה זו תמיד מלווה בתקלת "הגנת מודול", כך שיש לבצע את אותם שלבי הבדיקה.

שלבי הבדיקה: מתח אספקה -> חיווט מדחס, חיווט מחולל -> נעילת מערכת -> נזק לפנל המודול -> נזק ללוח הפיקוד החיצוני -> מדחס פגום

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. האם סדר הגידים במדחס אינו נכון וגורם למדחס להסתובב הפוך? נסה להחליף את גידי המדחס בפזות U-V ובדוק האם הבעיה תוקנה?
2. בדוק אם מתח הזינה אינו יציב ומאד תנודתי ובדוק אם לחץ המערכת תקין. לחץ מערכת גבוה יגרום לבעיות בסיבובי המדחס.
3. האם פנל המודול מחובר לרדיאטור היטב? האם הוא יגרום לקירור עודף? האם מחליפי החום הפנימי והחיצוני נקיים? לכלוך עלול לגרום להולכת חום ירודה וללחץ מערכת גבוה.
4. אם מופיעה תקלת "מדחס יצא מסנכרון" מיד עם ההפעלה, קרוב לוודאי שמקור התקלה לא קשור למתח הזינה וללחץ המערכת. מומלץ לבדוק האם יש רכיב כלשהו שניזוק כתוצאה מפריקה חשמלית ליד פנל המודול. השתמש במד מתח כדי לקבוע כי ההתנגדות בין שני גידי המדחס זהה. ההתנגדות בין שני גידי המדחס במצב תקין אמורה להיות קטנה מאד ברמת ohm ובעיקרון שווה. לאחר מכן בדוק באמצעות מגה מטר אם התנגדות הבידוד של שלושת גידי המדחס כנגד גיד הארקה הוא תקין (ברמה של MΩ במצב תקין) ובדוק האם גיד המחולל מחובר היטב לאו שהמחולל פגום. בדוק אם מתח ה-DC בין P-N גביה מדי (מעל 200V)
5. בדוק האם גידי הזנת החשמל 15V ו- V5 (V3.3) במודול בעלי מתח יציב ושלול א תקלת המודול שנגרמה עקב הזנת חשמל ללוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית.
6. החלף את המודול במודול תקין לבדיקה. אם תוצאות הבדיקה תקינות לאחר החלפת המודול, המסקנה היא שהמודול המקורי פגום.

לאחר שלילת בעיות גידי המודול, מערכת והזנת כוח, יש לאבחן באמצעות השמיעה. אם נשמע רק צליל אלקטרומגנטי והמדחס אינו פועל, או שנשמע צליל הפעלה לא שגרתי לאחר שהמדחס פועל זמן מה ולאחר מכן כבה ומציג תקלה. רוב הסיכויים שהמדחס חסום או פגום, קח בחשבון אפשרות של החלפת המדחס.

תשומת לב מיוחדת:

בתקלות "מדחס יצא מסנכרון" ותקלת "הגנת מודול" בראשון, החישוב מבוצע על פי השבב הראשי של המודול ובדני לפי מודול אספקת הכוח עצמו. שניהם למעשה מצביעים על חריגות בפעולת המדחס. אם קיים חוסר וודאות לגבי התקלות הללו, יש לאבחן את שתיהן באותה השיטה. במזגני אינוורטר הפועלים בסביבת התקנת חשמל ירודה או סביבה קרה מאד, תקלות מסוג זה עלולות להופיע כהגנה רגילה.


קוד תקלה F4

תקלת חיישן פליטת אוויר

סיבה: לוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית יציג "תקלת חיישן פליטת אוויר" ויישלח פקודה ללוח הפיקוד הראשי עם איתור קצר חשמלי או מעגל פתוח בחיישן פליטת האוויר.

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית

שלבי הבדיקה: מתח אספקה -> חיווט מדחס, חיווט מחולל -> נעילת מערכת -> נזק לפנל המודול -> נזק ללוח הפיקוד החיצוני -> מדחס פגום

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. בדוק אם קיימת בעיית התנגדות בחיישן. בין אם במצב של קצר חשמלי או מעגל פתוח, רמת ההתנגדות צריכה להישאר בטווח סביר של 50K? כאשר המדחס אינו פועל - ו- 30K? לאחר שהמדחס פועל לפרק זמן, טמפרטורת הפליטה צריכה להיות
100oC-38oC. 2. בדוק אם חוט החיישן או חיווט המחבר פגומים.
3. וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; בצע הלחמה בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.
4. בדוק האם החיישן נחשף ללחות. חיישן הסוללה מושפע בנקל מלחות כאשר חוט החיישן ממוקם מעל צינור הנחושת.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף את חיישן הפליטה באחד אחד לצורך בדיקה אם התקלה חוזרת. אם כן, מעיד הדבר על תקלה בחיישן ויש להחליפו. אם עדיין יש תקלת חיישן סוללת פליטה חיצוני", החלף את לוח הפיקוד הראשי.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הפליטה בעלי התנגדות סטנדרטית של K?50 (25?) . אין להשתמש בחיישן לא מתאים לצורך תחזוקה אחרת המערכת תקרא טמפרטורה שגוייה ותיכנס למצבי הגנה באופן תדיר. לדוגמא, אם חיישן הסולל בעל התנגדות של 20K? הוחלף בטעות, טמפרטורת הפליטה הנמדדת על ידי לוח הפיקוד של היחידה החיצונית תהייה גבוהה בהרבה מזו שבפועל. מה שעלול לגרום למזגנים רגילים להיכנס להגנת טמפרטורת פליטה גבוהה באופן תדיר, וסף המדחס יעלה ויגרום לכיבוי של המדחס


קוד תקלה F5

תקלת חיישן ראש לחץ עליון במדחס

סיבה:

חיישן ראש הלחץ העליון במדחס הוא למעשה מתג הגנת טמפרטורה רוב הזמן. מתג זה נשאר סגור כאשר טמפרטורה המדחס תקינה ומנתק כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי. לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית יציג "תקלת חיישן ראש לחץ עליון במדחס" כאשר נוצר ניתוק של מתג זה.

תהליך הבדיקה: חיישן ראש לחץ עליון במדחס -> (מתג הגנת טמפרטורה) -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח פיקוד ראשי יחידה חיצונית

שלבי הבדיקה ודגשים:

ראשית בדוק אם טמפרטורת ראש המדחס אינה גבוהה מדי (מעל 100oC) וגורמת לניתוק על ידי מתג ההגנה. הסיבות לעליית טמפרטורת ראש המדחס יכולת להיגרם בגלל חוסר נוזלים במערכת הגורמים למדחס לפעול במצב סרק, המערכת חסומה והלחץ במדחס גבוה מדי.

לאחר שלילת האפשרות של תקלת המערכת, שים לב כי מתג הגנת הטמפרטורה סגור באופן נורמלי. בדוק אם חיבורי הטרמינל של החיישן אינם מקצרים באמצעות מד מתח. במקרה של מעגל פתוח, ניתן להסיק שיש תקלה בחוטי החיישן.

בדוק אם חוט החיישן או חיווט המחבר פגומים.

וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; בצע הלחמה בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.

נתק את אספקת הכוח וסגור מעגל באמצעות מוליך מתכת בטרמינל העליון של לוח הפיקוד הראשי. אם תקלת חיישן ראש הטרמינל נעלמת לאחר ההפעלה, יש להחליף את החיישן, אם התקלה חוזרת, מקורה ככל הנראה בלוח הפיקוד הראשי. החלף את לוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית.

תשומת לב מיוחדת:

חיישן ראשי המדחס הוא למעשה מתג טמפרטורה אמין מאד ולרוב אין בו תקלות. יש לשים לב במיוחד ללחץ המערכת ולטמפרטורת המדחס


קוד תקלה F6

תקלת חיישן טמפרטורה חיצונית

סיבה: איתור מעגל מקצר או פתוח בחיישן הטמפרטורה ביחידה החיצונית בזמן בדיקת לוח הפיקוד הראשי של היחידה הפנימית, מצוין על ידי "תקלת חיישן טמפרטורה יחידה חיצונית"

תהליך הבדיקה: חיישן -> חיווט החיישן -> מחברים -> לוח הפיקוד הראשי

שלבי הבדיקה ודגשים:

בדוק אם יש בעיית התנגדות, מעגל מקצר או פתוח בחיישן. רמת ההתנגדות צריכה להיות בטווח (15K? מתחת לטמפרטורה של 25oC במערכת אינוורטר)

בדוק את תקינותו של חיווט החיישן.

וודא חיבור תקין של מחברי הטרמינל; וודא את תקינות ההלחמות בין הטרמינל לבין לוח הפיקוד הראשי ושאינן רופפות ומשוך מעט את הטרמינל לבדיקה אם יש צורך בכך.

בדוק האם החיישן נחשף ללחות.

אם אין ברשותך חיישן סטנדרטי, החלף אותו עם חיישנים אחרים מהמערכת ובדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם התקלה נעלמה, החלף את החיישן. אם התקלה עדיין מופיעה, בדוק את לוח הפיקוד הראשי והחליפו אם יש צורך בכך.

תשומת לב מיוחדת:

רוב חיישני הטמפרטורה החיצוניים הנם בעלי רמת התנגדות של 15K? כשרמת הטמפרטורה היא 25oC , וככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, רמת ההתנגדות יורדת. ככל שהטמפרטורה יורדת, רמת ההתנגדות עולה. אל תשתמש בחיישן לא מתאים בזמן ביצוע תיקונים או תחזוקה שכן זה עלול לגרום לקריאה לא נכונה של הטמפרטורה על ידי המערכת.


קוד תקלה F7

תקלת OVP או UVP

סיבה: כל מזגני האינוורטר מצוידים במעגלי בדיקת מתח, אך בדגמים שונים, מיקומי בדיקת המתח שונים (בפנל המודול או בלוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית) כאשר מתח ההזנה נמוך מ- 135V או גבוה מ- 275V, מעגל הבקרה יזהה מתח יתר או נמוך ויישלח פקודת הגנה ללוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית. התראת "OVP" או "UVP" תופיע ותוצג ביחידה הפנימית.

שלבי הבדיקה: מתח הזנה -> מתח ישיר פנימי -> חיווט המחולל -> פנל המודול -> לוח פיקוד ראשי ביחידה החיצונית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. ראשית, בדוק את סביבת ההנה של המשתמש, במיוחד בדוק לאחר שהמדחס פועל לפרק זמן. מתח ההזנה הרגיל יהיה בין 198V ל - 242V, ותחום הבטחת העבודה המינימלי של המזגן יהיה בטווח של 165V ו-265V ויש לציין במיוחד כי ערך המתח לא יופחת באופן משמעותי לאחר הפעלת המדחס (המתח יורד מעל 25V), מכיוון שאם מתח ההיצע ירד בהרבה, זה אומר שקיבולת קו האספקה אינו מספיק. במקרה כזה בדרך כלל מומלץ למשתמש להחליף את קו האספקה ולהתקין מייצב זרם לקו האספקה.
2. במערכות חיצוניות על פנלים PFC (ללא מייצב זרם נפרד), על המפעיל לוודא שפעולת ה- PFC פועלת באותה רמת מתח באמצעות מד המתח. כאשר המדחס פועל, המתח בים קצוות P ו- N הנמדדות במודול הבדיקה או בלוח הפיקוד הראשי צריך להיות ברמה של 200V ואם המתח נמוך מטווח זה, ייתכן והמחולל תקול או שה- PFC פגום.

כאשר המזגן מופעל, אם המדחס אינו פועל, אך יש התראת "שגיאת OVP או UVP" והמתח החשמלי הנמדד עם מד המתח אינו מתחת ל 150V, זה כנראה מעיד על בעיה במעגל הבדיקה. המפעיל יבדוק ויוודא את מעגל בדיקת המתח בלוח הבקרה הראשי ולאחר מכן יחליף אותו. החלפה רגילה: במערכות חיצוניות עם פנל אחד ושבב אחד, יש להחליף את הבקר החיצוני באופן ישיר. במערכות עם שני פנלים, יש להחליף את פנל המודול.

תשומת לב מיוחדת:

בחלק מהדגמים, התראת תקלת OVP או UVP מתקבלת על ידי חיווט המחברים בין פנל המודול ללוח הפיקוד בראשי של היחידה החיצונית, לפיכך ייתכן והאות החשמלי לא יתקבל כאשר מצב חיווט התקשורת בין פנל המודול לבין לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית , אינו תקין. כן ייתכן כי מקור התקלה הוא בנתיך שקפץ אך לאחר מספר דקות התקלה המופיעה כ"תקלת תקשורת בין לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית לבין פנל המודול", בהם נדון בנפרד.


קוד תקלה F8

תקלת תקשורת בלוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית ובלוח פיקוד המודול (ללא יחידה חיצונית עם פנל יחיד)

סיבה: תקלה זו עלולה להופיע רק דגמים בעלי פנל מודול נפרד עם לוח פיקוד ראשי. כאשר המערכת פועלת במצב תקין, פנל המודול ולוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית יהיו מתואמים ביניהם על בסיס התקשורת וכאשר התקשורת כבויה, לוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית יציג "תקלת תקשורת בים פנל המודול לבין לוח הפיקוד ביחידה החיצונית" רק "פנל המודול, קו הנתונים ולוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית" קשורים לסוג זה של תקשורת.

שלבי הבדיקה: חיבור קו הנתונים → הזנת פנל המודול -> פנל המודול -> לוח פיקוד ראשי ביחידה החיצונית

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. ראשית בדוק אם חיבורי קו התקשורת (בעיקר 4 שבבים) בין פנל המודול לבין לוח הפיקוד הראשי נעשו רופפים.
2. מדוד באמצעות מד המתח אם אספקת החשמל ברמה של 5V (3.3V) מסופקת לפנל המודול. שלול את האפשרות שאין המערכת פועל, כשורה בגלל שאין אספקת מתח של 5V (3.3V) לפנל המודול.

על הטכנאים להחליף את פנל המודול במזגן התקול במודול רגיל שהביאו אתם ואם תקלת התקשורת נעלמת עם הפעלת המזגן, המסקנה היא שמדובר בתקלת פנל המודול. אם התקלה חוזרת, ייתכן ויש צירך להחליף את לוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית


קוד תקלה F9

תקלת EE ביחידה החיצונית

סיבה: יש להגדיר מראש נתונים רבים לצורך הפעלת היחידה החיצונית. נתונים אלו מאוחסנים בשבב 8 פינים הקרוי "EEPROM" או "EE" בקצרה. המנוע בלוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית יכול לפעול רק לאחר קריאת הנתונים המאוחסנים ב- "EE" ואם אינם נקראים, תופיע "תקלת EE יחידה חיצונית" ביחידה הפנימית. סיבות לכך שהנתונים אינם נקראים:

1. פורמט לא נכון של שבב "EE"
2. שבב "EE" שבור
3. מגע רופף בין "EE" או תקלה בקריאת מעגל ה-"EE"
4. התקנה הפוכה של שבב ה-"EE"

שלבי הבדיקה: לוח פיקוד ראשי יחידה חיצונית.

שלבי הבדיקה ודגשים:

החלף את לוח הפיקוד הראשי ביחידה החיצונית באופן ישיר.


קוד תקלה P5

טמפרטורת מדחס גבוהה

1. בדוח רגש טמפרטורת מדחס
2. בדוק לחצי גז במערכת
3. החלף מדחס


שגרות הגנה במערכות אינוורטר

סיבה: במצב הפעלה רגיל של המזגן, בחלק מהמצבים ייתכן ויהיה צורך לכבות את המדחס או להגביל או להנמיך את תדירות המדחס וזאת כדי להגן על הפעילות התקינה של כלל המערכת במצב קירור (לדוגמא: הפשרה, בעיית קירור קלה, לחץ יתר, זרם עודף וכו') בעיות אלו אינן נחשבות לתקלות ולא ובואו לידי ביטוי בפנים המערכת. על כל פנים , כדי לוודא שהטכנאי מכיר את סטטוס ההפעלה של המזגן, שלוש נורות חיווי משמשות בלוח הפיקוד הראשי של היחידה החיצונית לעיון.

כולל: הגנת זרם יתר, הגנת עומס קירור, הגנת טמפרטורת חימום גבוהה ביחידה הפנימית, הגנת קיפאון בקירור ביחידה הפנימית, הגנת קיפאון, הגנת לחץ יתר ולחץ נמוך.

שלבי הבדיקה ודגשים:

1. הפשרה: כאשר המערכת נכנסת להפשרה רגילה. אם יש יותר מדי כניסות להפשרה יש לשים לב במיוחד אם יש תקלה במחליף החום ביחידה החיצונית, אם מהירות סיבוב המאוורר נמוכה מדי ואם ערכי ההתנגדות של חיישן הסוללה חורגים או שהטמפרטורה אינה נמדדת נכון או שהחיישן פגום.
2. הגנת זרם יתר: יכולה להופיע יותר בטמפרטורת קירור גבוהה וזרם היתר של המדחס לרוב משקפת עומס על המדחס. אם הגנה מסוג זה מופיעה בזמן טמפרטורת קירור גבוהה מאד, הדבר תקין אך לא במצב של טמפרטורה נמוכה מדי או עומס נמוך מדי.
3. הגנת עומס יתר בקירור: יותר סביר כאשר מערכת האינוורטר מוגדרת על טמפרטורת קירור גבוהה. כאשר חיישן סוללת היחידה החיצונית קורא טמפרטורה גבוהה מדי, כדי למנוע עומס יתר על המדחס, תיתכן הורדה של התדירות.
4. הגנת עומס יתר בקירור: יותר סביר כאשר מערכת האינוורטר מוגדרת על טמפרטורת קירור גבוהה. כאשר חיישן סוללת היחידה החיצונית קורא טמפרטורה גבוהה מדי, כדי למנוע עומס יתר על המדחס, תיתכן הורדה של התדירות לשמירה על חדר חמים.
5. הגנת קיפאון בקירור ביחידה הפנימית: יכולה להתרחש במצב קירור בטמפרטורה נמוכה. כאשר חיישן סוללת היחידה הפנימית קורא כי הטמפרטורה נמוכה מדי, כדי למנוע קיפאון במחליף החום של היחידה הפנימית, המערכת תנמיך את התדירות לשמירה על טמפרטורת חדר תקינה.
6. הגנת לחץ נמוך או גבוה מדי: כאשר העומס על המערכת נמוך או גבוה מדי אך לא כדי כיבוי המערכת בטווח של 165V-265V, המערכת תוגבל קודם על ידי הורדת התדירות כדי להנמיך את דרישות המזגן לאספקת כוח ולשמור עליו במצב פועל. הגנה זו נועדה להתאים את המערכת לסביבות עם אספקת חשמל לא יציבה. כאשר הגנה זו מופעלת, לרוב מדובר ב"תקלת OVP ו- UVP" ויש לציין זאת בפני הטכנאי.

הגנת עומס יתר בקירור, הגנת טמפרטורת חימום יחידת פנים גבוהה מדי והגנת קיפאון בקירור יחידה פנימית גם כן עשויות לגרום לחריגות ברמת ההתנגשות של החיישן.


קוד תקלה CL

תזכורת לניקוי מסננים

יש לנקות מזננים ביחידה הפנימית של המזגן ובסיום ללחוץ על לחית ה i CLEAN בשלט לאיפוס התזכורתטבלת רגשים:

רכישת מזגן
שירות לקוחות