חיפוש
סדרת מזגני

טורנדו TO GO

טורנדו TO GO

תכונות הסדרה

דגמי הסדרה

דגם
תפוקת חימום
תפוקת קירור
דרוג אנרגטי
מחיר במזומן
רכישת מזגן
שירות לקוחות