חיפוש
סדרת מזגני

מיני מרכזי SLIM-SQ-PRO-X

מיני מרכזי SLIM-SQ-PRO-X

סדרת מזגנים מתועלים לתקרות נמוכות

תכונות הסדרה

דגמי הסדרה

דגם
תפוקת חימום
תפוקת קירור
דרוג אנרגטי
מחיר במזומן

סדרות נוספות

רכישת מזגן
שירות לקוחות