חיפוש

מלון "לביא" - קיבוץ לביא

החדרים מוזגו עם SUPER SLIM INV-25 יחידות נסתרות עם בתפוקה של 20,000 BTU, לכל היחידות הותקנו מערכת שליטה על ריבוי מזגני אינוורטר - שליטה מרכזית. קבלן מיזוג: אסוס ניהול והנדסה

רכישת מזגן
שירות לקוחות