חיפוש

קודי תקלות – קובץ 22

קוד תקלה: E2

התקלה: כאשר טמפרטורת צינור המאייד גובהה מ-°C  63 הודעת שגיאה תוצג

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. זהו מצב רגיל של הגנה כאשר טמפרטורת צינור היחידה הפנימית בין C 53 °<63>CT°, מנוע מפוח היחידה החיצונית יספיק לפעול. כאשר טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית גבוה מ-C°63, קוד השגיאה יוצג. לאחר טמפרטורת צינור היחידה הפנימית ירדה מתחת לC°49 המזגן יחזור לפעולה בצורה רגילה.
 2. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף;
 3. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית נכשל;
 4. לוח בקרת היחידה הפנימית במצב נכשל

קוד תקלה: EA

התקלה: הודעת השגיאה תוצג כאשר התקשורת בין לוח התצוגה ולוח הבקרה נכשלה

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. החיבור בין בין לוח התצוגה ולוח הבקרה רופף;
 2. יש תקלה בלוח הבקרה של היחידה הפנימית. יש תקלה בחיווט של לוח התצוגה.
 3. כפתור הפעלה ידני של המזגן תפוס

כאשר מתרחשות התקלות הבאות ביחידה והמדחס מפסיק לפעול, לחץ על לחצן השינה בשלט הרחוק 4 פעמים בתוך 10 שניות, והתצוגה בעלת 7 תווים על לוח הבקרה תציג את הודעת השגיאה כדלהלן,

אם יש שתי תקלות בו זמנית, יש ללחוץ על לחצן השינה 4 פעמים שוב, ונורית ה- LED  תציג את הודעת השגיאה השנייה. בשלט הרחוק, לחצן השינה ניתן להגדרה בארבעה שילובים שונים (השלט רחוק החדש של טורנדו), כאשר משתמשים בו כדי לבדוק את הודעות השגיאה, הוא פועל רק אם לוחצים על לחצן השינה 10 פעמים במשך 10 שניות במקום 4 פעמים.

שים לב: אם הודעת השגיאה מוצגת על ידי סיגמנט 7, אז הודעת השגיאה תוצג, אחרת רק ה-LED של לוח הבקרה יוכל להיות מוצג.


קוד תקלה: 1

תוכן העניינים: תקלה בחיישן הטמפרטורה של סוללת היחידה החיצונית

הערה: משאבת חום

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
 2. תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
 3. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימי

קוד תקלה: 33

תוכן העניינים: תקלה בחיישן הטמפרטורה של חדר היחידה הפנימית

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
 2. תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
 3. תקלה לוח בקרת היחידה הפנימית

קוד התקלה: 34

תוכן העניינים: תקלה בחיישן הטמפרטורה של סוללת היחידה הפנימית

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
 2. תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
 3. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימית

קוד תקלה: 38

תוכן העניינים: תקלת EEPROM ביחידה הפנימית

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. שבב EEPROM רופף
 2. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימית

קוד תקלה: 39

תוכן העניינים: מנוע מפוח היחידה הפנימית פועל באופן חריג

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. יש משהו שחוסם את מנוע מפוח היחידה הפנימית
 2. חיבור כבל מנוע המפוח רופף
 3. תקלה במנוע המפוח
 4. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימית

קוד תקלה: 41

תוכן העניינים: תקלת הארקה ביחידה הפנימית

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימית

קוד תקלה :42

תוכן העניינים: בקרת הגנת קירור יתר

הערה: בדגמי 11, 12 = C°1

בדגמי 15, 17  = C°7

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. זהו מצב רגיל של הגנה, כאשר טמפרטורת צינור היחידה הפנימית מתחת לC°1(C°-7).
  מנוע מפוח היחידה החיצונית המדחס יפסיקו לפעול. כאשר טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית גבוהה מ-C°1 (C°-7), היחידה תאותחל כרגיל
 2. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
 3. תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
 4. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימית

קוד תקלה: 43

תוכן העניינים: בקרת הגנת חימום יתר

שורש הבעיה יכול להיות:

 1. זהו מצב רגיל של הגנה, כאשר טמפרטורת צינור היחידה הפנימית בין C°53 ל-C°63 מנוע מפוח היחידה החיצונית יפסיק לפעול. כאשר טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית גבוה מ-C°63, יוצג קוד השגיאה.
 2. לאחר טמפרטורת צינור היחידה הפנימית ירדה מתחת ל-C °49 המזגן יחזור לפעול בצורה רגילה.
 3. חיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית רופף
 4. תקלה בחיישן טמפרטורת סוללת היחידה הפנימית
 5. תקלה בלוח בקרת היחידה הפנימית

הכשל מאובחן כאשר יש תקלה בחיישן טמפרטורת החדר או שיש קצר חשמלאי מעל ל-5 שניות.

הכשל מאובחן כאשר יש תקלה בחיישן הטמפרטורה של החימום או שיש קצר חשמלי מעל ל-5 שניות.

הכשל מאובחן כאשר כל אחד מהנתונים המוגדרים אינו תואם לאחר שיש בדיקה עצמית פעמיים של EEPPOM.

הכשל יקרה כאשר לא מתקבל אות;


טבלת רגשים

רכישת מזגן
שירות לקוחות