שלט למזגני Super Legend Led 2016

SMART
משמש להזנת פעולות לוגיקה עמומה ישירות, בלי קשר לכך שהיחידה פועלת או כבויה.
POWER
אם תלחץ על לחצן זה ,המכשיר יופעל כאשר מועברת אליו אנרגיה ,או שיעצור כאשר הוא במהלך פעולה
SUPER
משמש להפעלה או עצירה של קירור/חימום מהיר (קירור מהיר פועל במהירות גבוהה ,כאשר הטמפרטורה מכוונת אוטומטית ל- 16° ;חימום מהיר C פועל במהירות מאוורר אוטומטית ,כאשר הטמפרטורה מכוונת אוטומטית ל- 30°)
I FEEL
משמש להגדרת מצב I FEEL. לחץ לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את פונקציית I FEEL. לחץ שוב כדי לכבות את הפונקציה. אם לא ניתן לכבות את פונקציית I FEEL, נסה ללחוץ על הלחצן במשך בקירוב.
SWING
משמש לעצירה או הפעלה של הכוונון האנכי של תנועת הרפפות וכן להגדרה של כיוון זרימת האוויר הרצוי מעלה/מטה.
CLOCK
משמש לכיוון השעה הנוכחית.
QUIET
משמש להגדרה או ביטול של פעולה במצב Quiet (שקט) (דיגמי אינוורטר בלבד).
TEMP +-
משמש לכוונון טמפרטורת החדר והטיימר , גם זמן אמת.
MODE
לחץ על לחצן זה כדי לבחור במצב הפעולה.
FAN
משמש לבחירת מהירות המאוורר ברצף הבא: אוטומטית ,גבוהה ,בינונית או נמוכה.
SLEEP
משמש להגדרה או לביטול של פעולה במצב SLEEP (שינה)
SWING
משמש לעצירה או הפעלה של הכוונון האופקי של תנועת הרפפות וכן להגדרה של כיוון זרימת האוויר הרצוי שמאלה/ימינה.
TIMER ON
משמש להפעלה או לביטול של פעולת הטיימר.
TIMER OFF
משמש להפעלה או לביטול של פעולת הטיימר.
ECONOMY
משמש להפעלה או לביטול של פעולה במצב החיסכון (Economy). (דגמי אינוורטר בלבד)
TIMER OFF
משמש להפעלה או לביטול של פעולת הטיימר.
DIMMER
בעת הלחיצה על לחצן זה ,התצוגה של היחידה הפנימית תכבה .לחידוש פעולת התצוגה, לחץ על כל לחצן.
שידור אות
הצגת הטיימר המכוון
הצגת השעה הנוכחית
הצגת טמפרטורה
חיווי Quiet
חיווי Smart
I FEEL
חיווי Economy
חיווי Super
חיווי Sleep
חיווי עצמת סוללה
מהירות מאוורר גבוהה
חיווי קירור
חיווי Dry
חיווי מאוורר בלבד
חיווי חימום
TEMP +-
משמש לכוונון טמפרטורת החדר והטיימר , גם זמן אמת.
ייעוץ מקצועי ללא תשלום:
1-700-500-300
תקנון אחריות
לתקנון לחץ כאן
אמנת השירות
אנחנו מחוייבים לסטנדרטים אחרים של שרות