שלט למזגני Super Legend Led

לחצן הפעלה/כיבוי
לחיצה על לחצן זה מפעילה את המזגן או מכבה אותו, אם הוא כבר פועל.
לחצן MODE (מצב הפעלה)
לחץ על הלחצן כדי לבחור במצב ההפעלה הרצוי. קירור-> ייבוש-> איוורור -> חימום
לחצן FAN (מאוורר)
משמש לבחירת מהירות המאוורר ברצף הבא: אוטומטית, גבוהה, בינונית או נמוכה
לחצני כיוון טמפרטורת החדר וזמנים
משמשים לכיוון טמפרטורת החדר או תכנות זמני הפעלה / כיבוי.
לחצן SMART (חכם)
פיקוד המזגן בורר אוטומטית את אופן פעולתו על פי הטמפרטורה בפועל.
לחצן SWING (הטיית אוויר אוטומטית)
משמש לעצירה או להפעלה של מדף הטיית האוויר האנכית וכדי לקבוע את הכיוון הרצוי של זרם האוויר.
לחצן SLEEP (שינה)
משמש לאתחול או לביטול פעולת המזגן במצב 'שינה'.
לחצן I FEEL (הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר)
מפעיל את מצב I FEEL.
לחצן CLOCK (שעון)
משמש לכיוון השעה הנוכחית
לחצנים TIMER ON/TIMER OFF (הפעלה/כיבוי של הטיימר)
משמש לאתחול תכנות הטיימרים או לביטולם.
לחצן SUPER (מיוחד)
משמש להפעלה או לכיבוי פעולת הקירור המהיר.(קירור מהיר מתבצע במהירות מאוורר גבוהה בכיוון אוטומטי של הטמפרטורה ל- 18°C. חימום מהיר מתבצע במהירות מאוורר אוטומטית בכיוון אוטומטי של הטמפרטורה ל- 32°C).
לחצן עמעום תצוגה (אופציונלי - DIMMER)
בלחיצה על לחצן זה, כל הלדים על פנל היחידה הפנימית יכבו. לחץ על כל לחצן אחר והתצוגה תחזור לקדמותה. שים לב שביחידות פנים שאין לדים מצב זה אינו פעיל.
תצוגת הטמפרטורה הרצויה
תצוגת השעה הנוכחית
מהירות מאוורר אוטומטית
מחוון חימום
ייעוץ מקצועי ללא תשלום:
1-700-500-300
תקנון אחריות
לתקנון לחץ כאן
אמנת השירות
אנחנו מחוייבים לסטנדרטים אחרים של שרות