שלט למזגני Saga

מחוון קירור
מחוון זרימת אוויר
מחוון מהירות מאוורר
הגדרת טמפרטורה או מחוון טמפרטורה בחדר
לחצן הפעלה/כיבוי
בעת לחיצה על לחצן זה תתחיל ההפעלה ותיפסק בעת לחיצה עליו שוב.
לחצן מהירות מאוורר
לחצן זה קובע את מהירות האוויר.
לחצן טיימר
לחצו על לחצן זה כדי לקבוע הפעלה או כיבוי בזמן מסוים.
לחצן החזק
לחצו על לחצן זה כדי לנעול את המקשים או לבטל את נעילתם.
לחצן לד
לחצו על לחצן זה כדי להפעיל או לכבות את תאורת המקלדת במסך הלד.
לחצן טורבו
לחצן זה משנה להפעלה במצב טורבו (הוא לא פועל במצב אוטומטי, ייבוש או מאוורר).
לחצן שינה
לחצן זה משנה למצב שינה.
לחצן מניפה
לחצן זה משנה את מצב המניפה (למעלה/ למטה): זרימה טבעית, מניפה או רוח קבועה.
לחצן זרימת אוויר
לחצן זה משמש לבחירת כיוון תריס זרימת האוויר (שמאלה/ימינה), בכל לחיצה התריס ייפתח או ייעצר (פועל רק בדגם של זרימת אוויר תלת ממדית).
לחצן הגדרת טמפרטורה או שעה
בהפעלה רגילה, לחצו על “+” או “-” כדי להגדיל או להקטין את הגדרת הטמפרטורה. בהפעלת טיימר, לחצו על “+” או “-” כדי להגדיר את שעת הטיימר. בהגדרת שעון, לחצו על “+” או “-” כדי לקבוע את השעה.
לחצן בחירת מצב הפעלה
לחצן זה משנה את מצב ההפעלה: אוטומטי, קירור, ייבוש, חימום, מאוורר.
לחצן איפוס
לחצן זה מאפשר את איפוס המחשב. כאשר השלט הרחוק במצב חריג, ניתן ללחוץ על לחצן זה למחיקת התצוגה.
ייעוץ מקצועי ללא תשלום:
1-700-500-300
תקנון אחריות
לתקנון לחץ כאן
אמנת השירות
אנחנו מחוייבים לסטנדרטים אחרים של שרות