חיפוש

GCHV-D180W/HZR1-050D

מעבה VRF

תכונות המזגן

מפרט טכני

מזגנים נוספים בסדרה

רכישת מזגן
שירות לקוחות