חיפוש

GCHV-D260W/HZR1-100

מעבה VRF

תכונות המזגן

מפרט טכני

מזגנים נוספים בסדרה

רכישת מזגן
שירות לקוחות