חיפוש

GCHV-D224W/HZR1-080

מעבה VRF

תכונות המזגן

מפרט טכני

מזגנים נוספים בסדרה

רכישת מזגן
שירות לקוחות