חיפוש

GCHV-E252W/HZR1-DK01

מעבה VRF PRO

תכונות המזגן

מפרט טכני

מזגנים נוספים בסדרה

רכישת מזגן
שירות לקוחות