חיפוש

קודי תקלות – קובץ 1

תצוגה: E0

מהות התקלה ופתרון: כרטיס פיקוד במאייד לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


תצוגה: E1

מהות התקלה ופתרון: תקלה / חוסר תקשורת בין היחידה הפנימית לחיצונית.

תצוגה: E2

מהות התקלה ופתרון: חוסר אפס בדוק מתח זינה וחיבורי חשמל, במידה ותקין החלף כרטיס פיקוד ביחידה הפנימית.


תצוגה: E3

מהות התקלה ופתרון: תקלה במנוע מאייד. בדוק האם המאיץ מסתובב בצורה חופשית. במידה לא, בדוק אפשרות למעצור או שהמיסב אינו במקומו. בדוק האם חיבורי מנוע תקינים. בדוק אם המתח בחוטי המנוע אדום ושחור בתחום 90V-160V AC. במידה ולא, החלף כרטיס פיקוד במאייד, במידה וכן החלף מנוע מאייד.

תצוגה: E4

מהות התקלה ופתרון: קצר או נתק ברגש אוויר חוזר 10 קילו אום T1.


תצוגה: E5

מהות התקלה ופתרון: קצר או נתק ברגש סוללת מאייד 10 קילו אום T2.


תצוגה: EC

מהות התקלה ופתרון: חוזר גז יש לבדוק לחצי גז.


תצוגה: F1

מהות התקלה ופתרון: קצר או נתק ברגש אוויר חוזר 10 קילו אום T4 ביחידה החיצונית.


תצוגה: F2

מהות התקלה ופתרון: קצר או נתק ברגש סוללה 10 קילו אום T3 ביחידה החיצונית.


תצוגה: F3

מהות התקלה ופתרון: קצר או נתק ברגש טמפרטורת מדחס 5 קילו אום T5


תצוגה: F4

מהות התקלה ופתרון: כרטיס פיקוד מעבה לא תקין. החלף כרטיס פיקוד ביחידה החיצונית.


תצוגה: P0

מהות התקלה ופתרון: הגנת זרם גבוה ביחידה החיצונית. בדוק תקינות חיבורים בין הכרטיס הראשי במעבה ובין כרטיס IPM. במידה וכן החלף כרטיס IPM, במידה ולא החלף מדחס.


תצוגה: P1

מהות התקלה ופתרון: הגנת מפל מתח גבוה או נמוך ביחידה החיצונית. בדוק את מתח הזינה למעבה. במידה ותקין החלף כרטיס ראשי במעבה / IPM.


תצוגה: P2

מהות התקלה ופתרון: הגנת טמפרטורת ראש מדחס. בדוק את כמות הקרר. בדוק אם רגש טמפרטורת ראש מדחס מנותק ללא מתח. במידה וכן החלף את הרגש. במידה ולא החלף כרטיס פילטר במעבה / IPM. בדוק אפשרות היווצרות סתימה במעבה או בצנרת. לדגם: LEGEND INVERTER 30A בלבד. 


תצוגה: P4

מהות התקלה ופתרון: תקלה בפעולת המדחס. בדוק חיבורי חוטים של המדחס. בדוק מתח תקין בחיבורי מדחס מעל 310V DC. במידה ותקין יש להחליף כרטיס פיקוד ראשי במעבה / IPM, במידה ולא החלף מדחס.


טבלת רגשים

רכישת מזגן
שירות לקוחות