חיפוש
סדרת מזגני

TORNADO SP

TORNADO SP

דגמי הסדרה

דגם
תפוקת חימום
תפוקת קירור
דרוג אנרגטי
מחיר במזומן
רכישת מזגן
שירות לקוחות